Konkurs fotograficzny: MOJE STULECIE

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć pełnoletni aktywni użytkownicy biblioteki w Komorowie

Jaki jest cel konkursu?

1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.
2. Popularyzacja idei powrotu do korzeni oraz zachowania pamięci o tradycji rodzinnej i/lub lokalnej.
3. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
4. Rozwijanie kreatywności i twórczej użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

Co muszę zrobić i kiedy?

W terminie od 13 do 26 maja zgłosić jedną fotografię wraz z opisem (z załączonym podpisanym własnoręcznie formularzem).
W terminie od 27 maja do 3 czerwca namówienie znajomych do głosowania na moją pracę na profilu biblioteki w portalu społecznościowym Facebook
Przyjść na wernisaż 5 czerwca o godz. 18:00 i podziwiać swoją pracę i prace innych uczestników - i jeśli wygram - odebrać nagrodę :-)

Jakie są nagrody?

Książki autorstwa Ałbeny Grabowskiej opatrzone autografem pisarki. Pierwsze i drugie miejsce - zestawy książek, trzecie miejsce i ewentualne wyróżnienia - jedna książka.

 

 

REGULAMIN >>>


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Aktywne kobiety naszego regionu

Kobiety obecne są współcześnie we wszystkich dziedzinach życia: piastują ważne stanowiska państwowe i samorządowe, są liderkami biznesu, prowadzą z sukcesami wszechstronną działalność naukową, edukacyjną, społeczną, polityczną, artystyczną czy kulturalną. Ale nie zawsze tak było. Kiedyś kobiety nie miały takich samych praw jak mężczyźni, a ich droga do równouprawnienia trwała przez długie stulecia.

W Polsce kobiety uzyskały prawa wyborcze w roku 1918. W minionym roku obchodziliśmy 100-lecie tego wydarzenia wraz z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski. Setna rocznica stała się okazją do refleksji i dyskusji na temat roli kobiet i ich zaangażowania w odbudowę naszego kraju w okresie międzywojennym, a także na temat roli kobiet we współczesnej Polsce. Badania dotyczące tego tematu wykazały, że o ile większość społeczeństwa zna postacie Wybitnych Polek – pisarek, artystek, kobiet naukowców czy kobiet polityków, o tyle już tylko nieliczni znają kobiety zasłużone dla danego województwa, powiatu, gminy czy miejscowości.

Konkurs plastyczny AKTYWNE KOBIETY NASZEGO REGIONU to inicjatywa, której celem jest przypomnienie i zaprezentowanie sylwetek wyjątkowych kobiet, których działalność (w różnych dziedzinach) w sposób szczególny wpłynęła na nasze najbliższe otoczenie. W pracach plastycznych nadsyłanych na konkurs można opowiedzieć o postaciach współczesnych i tych z przeszłości – o kobietach Mazowsza, Ziemi Pruszkowskiej (powiatu) lub Gminy Michałowice. Uczestnicy konkursu mogą przedstawić temat kobiety także z bliższej perspektywy – życia rodzinnego, szkoły, pracy lub swojej lokalnej miejscowości. Ważne, aby każda praca plastyczna przekazana na konkurs opatrzona była krótką charakterystyką wybranej bohaterki wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do znaczenia jej dokonań i działalności.

Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe (w trzech kategoriach wiekowych) zostaną pokazane w czerwcu 2019 na wystawie pokonkursowej w Urzędzie Gminy Michałowice (gala finałowa wraz z rozdaniem nagród) oraz opublikowane w wersji elektronicznej na stronie Prawa kobiet wczoraj i dziś. Mamy nadzieję, że konkurs i wystawa zwiększą, a także rozbudzą zainteresowanie młodych oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy rolą kobiet w historii i rozwoju naszego regionu.

Konkurs AKTYWNE KOBIETY NASZEGO REGIONU realizowany jest dzięki dofinansowaniu Gminy Michałowice pod patronatem honorowym Wójta Gminy – Pani Małgorzaty Pacheckiej, a także dzięki dofinansowaniu z konkursu grantowego Funduszu Obywatelskiego (środki norweskie Nagrody Rafto) pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konkurs realizowany w ramach projektów: Prawa kobiet wczoraj i dziś oraz Art.Inspiracje 2019.

Organizator konkursu: Stowarzyszenie Przyjazne Jutro.

Partnerzy: Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice i filia w Nowej Wsi.

Patronat honorowy: Małgorzata Pachecka - wójt gminy Michałowice.

 

Regulamin konkursu:

 1. Tytuł konkursu plastycznego: „Aktywne kobiety naszego regionu”.
 2. Organizator konkursu: Stowarzyszenie Przyjazne Jutroutro”.
 3. Konkurs realizowany w ramach projektu Prawa kobiet wczoraj i dziś oraz jako część programu "Art.Inspiracje 2019”.
 4. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Michałowice oraz mieszkańcy pozostałych gmin Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Nabór prac prowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:
  1. I – dzieci (do 10 roku życia),
  2. II - młodzież (11-18 lat),
  3. III – dorośli (od 19 roku życia).
 6. Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż.
 7. Format prac konkursowych: A4-A3.
 8. Praca na odwrocie musi zawierać:
  1.  Imię i nazwisko
  2.  Wiek
  3.  Miejscowość
  4.  Numer telefonu kontaktowego do uczestnika konkursu/opiekuna
 9. Do pracy plastycznej należy dołączyć krótki opis - opowieść o wybranej bohaterce oraz uzasadnienie wyboru tematu w odniesieniu do celów konkursu.
 10. Termin zgłaszania prac: 29 kwietnia 2019 - 31 maja 2019.
 11. Prace konkursowe przyjmowane będą w gminnych bibliotekach w Nowej Wsi, Komorowie i Michałowicach w godzinach otwarcia bibliotek.
 12.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszej połowie czerwca 2019 r. na stronie Prawa kobiet wczoraj i dziś oraz na stronie „Artystyczne Inspiracje – Gmina Michałowice”.
 13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Stowarzyszeniu „Przyjazne Jutro” prawa do wykorzystania prac konkursowych i ich zdjęć dla potrzeb realizacji i promocji projektu: „Prawa kobiet wczoraj i dziś” oraz dla potrzeb programu „Art.Inspiracje 2019”.
 14. Wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa odbędą się przed wakacjami.
 15. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro”. Dane przetwarzane będą w celu organizacji konkursu i wystawy oraz promocji, jedynie przez czas niezbędny do realizacji przedsięwzięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich przekazania nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie. Udział w przedsięwzięciu jest równoznaczny ze zgodą uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika/ na przetwarzanie jego wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją przedsięwzięcia.


Więcej informacji:
tel. 607 255 888, 513 027 620
przyjaznejutro@gmail.com