Kontakt

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie

ul. Kraszewskiego 3
05-806 Komorów

tel 22 - 758 01 84   /  fax 22 - 350 91 19


Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek: 12:00-18:00
wtorek: nieczynne
środa: 12:00-19:00
czwartek: 10:00-16:00
piątek: 12:00-18:00

BIURO:

godziny pracy:
poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

tel. 22 35 096 35


NIP: 534-15-73-107
REGON: 000939102

Nr rachunku bankowego: 69 1240 6380 1111 0000 5112 5220

Formularz kontaktowy

* - pola wymagane


lub bezpośrednio na adres e-mail:

 

info@biblioteka-komorow.pl

 

Oferty i propozycje współpracy prosimy przesyłać tylko i wyłącznie na ten adres e-mail.

Kadra zarządzająca i administracyjna:

Dyrektor

inż. Katarzyna Walichnowska

 

W bibliotece od 2006 r., na stanowisku dyrektora od 2013 r.

Odpowiedzialna za całokształt pracy biblioteki, jej działania, rozwój oraz komunikację z organizatorem - Gminą Michałowice. Na co dzień dba również o  współpracę placówki w ramach ogólnopolskiej sieci bibliotek oraz innymi instytucjami. Specjalista z dyplomem Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. W 2012 roku wygrała konkurs na stanowisko dyrektora biblioteki. Po 5 latach pracy na rzecz mieszkańców Gminy Michałowice otrzymała powołanie na kolejne 7 lat.

Zdjęcie: Wyjazd szkoleniowy "Nowe biblioteki - pomysły, inspiracje, aranżacje" 2016 r.

Główna Księgowa

mgr Agnieszka Pytlak

 

W bibliotece od 2013 roku.
Na co dzień trzyma rękę na pulsie bibliotecznych rachunków. Dba o finanse biblioteki oraz sprawy pracownicze. Od lat związana z finansami publicznymi.

 

Zdjęcie: Biblioteka, 2014 r.

Bibliotekarz / Animator Kultury

mgr Marta Matusiak

W bibliotece od 2014 roku.

W bibliotece odpowiedzialna za dział audiobooków, a także za współpracę z działami wypożyczani dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Specjalista z dyplomem Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Organizuje i koordynuje działania i akcje mające na celu promocję książki i czytelnictwa: lekcje biblioteczne, warsztaty literacko-plastyczne, koncerty oraz inne spotkania. Koordynuje działania Opiekuna Sali Komputerowej (w zakresie organizacji kursów i szkoleń).

Zdjęcie: Ogólnopolska Noc Bibliotek 2017 /  fot. Adam Zegiel

Specjalista ds. promocji

mgr Natalia Kremplak

 

W bibliotece od 2016 r. odpowiedzialna za kontakty z mediami oraz kalendarz zajęć dla dzieci i młodzieży, a także koordynację spotkań, koncertów i dodatkowych działań i akcji mających na celu promocję książki i czytelnictwa. Opiekuje się również Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej.

 

Kadra merytoryczna:

Bibliotekarz

Jadwiga Janaszewska

W bibliotece od 1987 roku.
Na co dzień odpowiedzialna za dział dla dzieci i młodzieży, w tym zakupy, prezentację książek oraz katalogu elektronicznego, a także za dostępność książek oraz kompletność prezentowanej oferty.
Ściśle współpracuje z działem dla dorosłych - w szczególności w zakresie dostępności oraz kompletności prezentowanej oferty.

 

 

Bibliotekarz

Justyna Zegiel

W bibliotece od 2013 roku. Najpierw na półrocznym stażu, a zaraz potem jako pracownik.
Ukończone studia kierunkowe na Wydziale Historycznym w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii).
Na co dzień odpowiedzialna za dział dla dorosłych w tym zakupy, prezentację książek oraz katalogu elektronicznego, a także za dostępność książek oraz kompletność prezentowanej oferty.

 

Animator kultury

mgr Joanna Krzyżanowska

W bibliotece od 2017 r.

Odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz zajęć technicznych (m.in. komputerowych, z tabletami) dla wszystkich grup odwiedzających bibliotekę. Ściśle współpracuje ze specjalistą ds. promocji w zakresie pomocy przy organizacji spotkań, koncertów i dodatkowych działań i akcji mających na celu promocję książki i czytelnictwa oraz z bibliotekarzami w ramach współprowadzenia lekcji bibliotecznych i bieżącej obsługi czytelników.

 

Opiekun sali komputerowej

 

Na zlecenie Urzędu Gminy Michałowice.

Odpowiedzialny za sprzęt i programy komputerowe oraz za bieżącą obsługę użytkowników sali komputerowej w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Michałowice" dofinansowanego ze środków EFRR Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Na co dzień odpowiedzialny za bieżącą pomoc użytkownikom w obsłudze komputerów, zainstalowanych programów, druku itp., a także prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania oraz bezpieczeństwo korzystania ze sprzętu komputerowego.