Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
16

Bezpieczny Internet w bibliotece

Biblioteka - miejsce bezpiecznego internetu

Biblioteka - miejsce bezpiecznego internetu

Nasza biblioteka bierze udział w kampanii: "Biblioteka - miejsce bezpiecznego internetu".

Honorowy patronat nad kampanią w Gminie Michałowice objął wójt - pan Krzysztof Grabka.

Dziękujemy za udział w przygotowanych przez organizatorów kampanii: Fundację Dzieci Niczyje, Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Microsoft Sp. z o.o.specjalnych kursach. 
Inicjatorzy kampanii zaprosili biblioteki w całej Polsce do podjęcia działań edukacyjnych na rzecz bezpiecznego używania Internetu.

Kampania trwa od 21 listopada 2011 roku

Dzięki kursom zamieszczonym na platformie e-learningowej www.fdn.pl/kursy/biblioteki dzieci i młodzież mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat zagrożeń jakie czyhają w sieci.

Kursy składają się z kilku, kilkunastu modułów. Na zakończenie można skorzystać z opcji "Drukuj dyplom" i wydrukować go w bibliotece na specjalnie przygotowanym papierze.


Informacje przygotowane przez organizatorów kampanii:

Internet daje swobodny dostęp do informacji, wiedzy i kultury, ale może być także źródłem zagrożeń, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie młodych osób do korzystania z sieci - wykształcenie u nich właściwych nawyków i bezpiecznych zachowań w Internecie. Za pomocą telefonu, komputera i Internetu młodzi ludzie utrzymują relacje z rówieśnikami, bawią się, uczą, rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Często nie mają jednak świadomości zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci lub te zagrożenia bagatelizują.

Wszystkie biblioteki w Polsce mogą bezpłatnie korzystać z platformy e-learningowej:www.fdn.pl/kursy/biblioteki, na której znajdują się multimedialne pakiety edukacyjne.

Kursy prezentują takie zagadnienia, jak:
cyberprzemoc - jak uniknąć nękania lub szantażowania przy użyciu Internetu,
kontakty online - jak bezpiecznie zawierać znajomości w Internecie,
ochrona prywatności - o możliwych konsekwencjach umieszczania w Internecie zbyt wielu informacji na swój temat,
poszanowanie własności intelektualnej,
uzależnienie od Internetu

Zadaniem biblioteki jest umożliwienie młodym użytkownikom ukończenia takiego kursu przy użyciu komputerów w bibliotece.

Ważne jest aby młode osoby przeszły kurs samodzielnie.

Do poprowadzenia zajęć przez nauczyciela np. na lekcji (godzina wychowawcza, informatyka) wymagana jest tylko podstawowa znajomość specyfiki Internetu.

Na platformie dostępne są kursy e-learning bezpiecznego korzystania z Internetu:
3...2...1...Internet - dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV - VI)
W Sieci - dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Kursy znajdują się tu: http://www.fdn.pl/kursy/biblioteki/
Kod biblioteki (potrzebny przy rejestracji ucznia): PMAIRE