Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
8

Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. 
Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.
Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. 
Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

więcej o programie: www.biblioteki.org

Nasza biblioteka przystąpiła do programu w 2011 roku jako biblioteka partnerska. W ramach programu pracownicy biblioteki wyjeżdżają na 5 dwudniowych szkoleń z zakresu planowania rozwoju biblioteki.
Program Rozwoju Bibliotek ma na celu wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Fundusze na realizację programu pochodzą z grantu, który Fundacja Bila i Melindy Gates przekazała Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Program w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) - utworzoną przez PAFW.
Program trwa od 2009 roku i został zaplanowany na pięć lat.

Partnerami Programu Rozwoju Bibliotek są:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Instytutem Książki
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Urząd Komunikacji Elektronicznej
- Biblioteka Narodowa
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
- Izba Wydawców Prasy
- Związek Gmin Wiejskich RP
- Wojewodowie i marszałkowie wszystkich województw
- Microsoft Corporation
- Grupa TP
- Gazeta Wyborcza
- Grupa Onet.pl