Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
19

Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. 
Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.
Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. 
Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

więcej o programie: www.biblioteki.org

Nasza biblioteka przystąpiła do programu w 2011 roku jako biblioteka partnerska. W ramach programu pracownicy biblioteki wyjeżdżają na 5 dwudniowych szkoleń z zakresu planowania rozwoju biblioteki.
Program Rozwoju Bibliotek ma na celu wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Fundusze na realizację programu pochodzą z grantu, który Fundacja Bila i Melindy Gates przekazała Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Program w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) - utworzoną przez PAFW.
Program trwa od 2009 roku i został zaplanowany na pięć lat.

Partnerami Programu Rozwoju Bibliotek są:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Instytutem Książki
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Urząd Komunikacji Elektronicznej
- Biblioteka Narodowa
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
- Izba Wydawców Prasy
- Związek Gmin Wiejskich RP
- Wojewodowie i marszałkowie wszystkich województw
- Microsoft Corporation
- Grupa TP
- Gazeta Wyborcza
- Grupa Onet.pl