Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
3

Plan Rozwoju Biblioteki 2012-2015

Dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek pracownicy wzbogacili się o wiedzę, która pomoże lepiej dotrzeć do mieszkańców i sprawniej odpowiadać na ich potrzeby. Za sukces poczytujemy sobie również powstanie Planu Rozwoju Biblioteki na lata 2012-2015, szczególnie, że został on oceniony przez specjalistów pod kątem spójności planów działań z Misją i Wizją, a także realności wykonania - uzyskana pozytywna ocena zdecydowanie ułatwi nam zdobycie dodatkowych funduszy, realizację zamierzeń oraz współpracę z samorządem, jednostkami gminnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

W latach 2011/2012 w tworzeniu planu brał udział cały zespół Biblioteki: Wanda Kłosińska (dyrektor),Jadwiga Janaszewska (kierownik oddziału dziecięcego) oraz Katarzyna Walichnowska(informatyk).

Z Planem Rozwoju Biblioteki można zapoznać się w siedzibie biblioteki.