Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
06.12.2020 23:25

Otwieramy!

33
Zgodnie z §10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2091) możemy otworzyć dla Państwa bibliotekę.

Jednak zgodnie z zapisem wspomnianego rozporządzenia: “Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie”  musimy nieznacznie zmienić zasady panujące dotychczas w bibliotece.

Najważniejsze zasady:
- limit osób, które mogą jednocześnie przebywać w bibliotece: 3 osoby jednocześnie (każdy ma obowiązek zabrać ze sobą udostępniony koszyk)
- obowiązek zakrywania nosa i ust (np. przy pomocy maseczki)
- zwroty wypożyczeń oraz odbiór zamówień - wejście do piwnicy, do sali komputerowej
- samodzielny wybór lektury - wejście na parter

Obecnie obowiązujące procedury zostały opracowane w celu zachowania bezpieczeństwa - każdy czytelnik (użytkownik) ma obowiązek się z nimi zapoznać i do nich stosować.

Godziny otwarcia oraz przerwy dezynfekcyjne pozostają bez zmian.

Zachęcamy do zamawiania książek przed przyjściem do biblioteki (mailowo, przez portal społecznościowy, telefonicznie lub przez katalog)
Czas przebywania w bibliotece skracamy do minimum.

Zachęcamy do korzystania z wrzutni na książki zamontowanej przy furtce.

Cieszymy się, że znów możemy spotkać się w Bibliotece, jednak pamiętajmy o bezwzględnym zachowaniu bezpieczeństwa i przestrzeganie wprowadzonych procedur. Dbajmy o siebie nawzajem!

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z Dnia 26 Listopada 2020 R.

Zobacz także