Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
1061

Nasza kadra

logo biblioteki

Kadra zarządzająca:

Katarzyna Walichnowska -fotografia

Dyrektorka

Katarzyna Walichnowska

W bibliotece od 2006 r., z chwilową przerwą w latach 2017/18. Na stanowisku dyrektora od 2013 r.

Odpowiedzialna za pracę biblioteki, jej działania, rozwój oraz komunikację z organizatorem - Gminą Michałowice. Na co dzień dba również o  współpracę placówki w ramach ogólnopolskiej sieci bibliotek oraz innymi instytucjami. Specjalista z dyplomem Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Członkini Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Dyrektorek i Dyrektorów Bibliotek InicJaTyWy. Prowadzi lokalną grupę dyrektorską InicJaTyWy. W 2012 roku wygrała konkurs na stanowisko dyrektora biblioteki.
Od 1 stycznia 2013 roku dba o całokształt działalności, pracowników i ich rozwój, a także pomaga w kształceniu studentów podczas praktyk odbywających się w instytucji.

Agnieszka Pytlak - fotografia

Główna Księgowa

Agnieszka Pytlak

W bibliotece od 2013 roku.
Na co dzień trzyma rękę na pulsie bibliotecznych rachunków. Wraz z dyrektorką planuje i rozlicza przyznaną dotację. Dba o finanse biblioteki, terminowość opłat, sprawozdań i prawidłowość wszelkiej dokumentacji księgowo-finansowej. Od kilkudziesięciu lat związana z finansami publicznymi. 

Paulina Jakubiak - fotografia

Specjalistka ds. kadr, płac i administracji

Paulina Jakubiak

W bibliotece od 2021 roku.
Na co dzień trzyma rękę na pulsie spraw kadrowo-płacowych. Dba o pracowników, szkolenia i wyjazdy studyjne, a także dodatkowe oferty dla pracowników biblioteki. Zajmuje się tworzeniem i aktualizacją umów, regulaminów oraz śledzi przepisy związane z prawem pracy. Dba również o dokumenty wpływające do biblioteki, tak aby trafiły do odpowiednich działów.

Kadra merytoryczna:

Jadwiga Janaszewska - fotografia

Starsza Bibliotekarka

Jadwiga Janaszewska

W bibliotece od 1987 roku.
Na co dzień odpowiedzialna za dział dla dzieci i młodzieży, w tym wypożyczanie, zakupy, selekcję, prezentację i stan książek oraz katalogu elektronicznego wraz z niezbędną dokumentacją, a także za dostępność książek oraz kompletność prezentowanej oferty.
Organizuje i prowadzi lekcje biblioteczne oraz współpracuje z pozostałą częścią załogi w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży.

Justyna Zegiel-Zawalich - fotografia

Starsza Bibliotekarka

Justyna Zegiel-Zawalich

W bibliotece od 2013 roku. 
Ukończone studia kierunkowe pierwszego stopnia na Wydziale Historycznym w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Na co dzień odpowiedzialna za dział dla dorosłych w tym wypożyczanie, zakupy, selekcję, stan i prezentację książek oraz katalogu elektronicznego wraz z niezbędną dokumentacją, a także za dostępność książek oraz kompletność prezentowanej oferty.

 

Paulina Ziółkowska

Bibliotekarka

Paulina Ziółkowska

W bibliotece od 2019 roku. Z chwilową przerwą w latach 2022/23.
Ukończone studia podyplomowe w dziedzinie bibliotekoznawstwa. 
Na co dzień odpowiedzialna za audiobooki, filmy i gry planszowe oraz ich dostępność w bibliotece: w tym wypożyczanie, zakupy, selekcję, stan i prezentację książek oraz katalogu elektronicznego wraz z niezbędną dokumentacją, a także za dostępność tytułów oraz kompletność prezentowanej oferty. Dba o kontakty z czytelnikami.  Opiekuje się również salą komputerową i jej użytkownikami.

 

 

Starsza Bibliotekarka

Roma Sypniewska

W bibliotece od 2024 roku. 
Posiada ukończone studia kierunkowe drugiego stopnia na Wydziale Historycznym w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz wieloletnie doświadczenie na stanowiskach bibliotekarskich zdobyte w bibliotece publicznej.
Na co dzień odpowiedzialna za współpracę ze wszystkimi działami biblioteki: w tym wypożyczanie, zakupy, selekcję, stan i prezentację książek oraz katalogu elektronicznego wraz z niezbędną dokumentacją, a także za dostępność książek oraz kompletność prezentowanej oferty.