Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
279

Nasza kadra

logo biblioteki

Kadra zarządzająca i administracyjna:

Katarzyna Walichnowska -fotografia

Dyrektor

inż. Katarzyna Walichnowska

 

W bibliotece od 2006 r., na stanowisku dyrektora od 2013 r.

Odpowiedzialna za całokształt pracy biblioteki, jej działania, rozwój oraz komunikację z organizatorem - Gminą Michałowice. Na co dzień dba również o  współpracę placówki w ramach ogólnopolskiej sieci bibliotek oraz innymi instytucjami. Specjalista z dyplomem Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. W 2012 roku wygrała konkurs na stanowisko dyrektora biblioteki. Po 5 latach pracy na rzecz mieszkańców Gminy Michałowice na stanowisku dyrektora otrzymała powołanie na kolejne 7 lat.

Zdjęcie: Sesja zdjęciowa "Kobiety w bibliotece" 2021 r.

Główna Księgowa

mgr Agnieszka Pytlak

 

W bibliotece od 2013 roku.
Na co dzień trzyma rękę na pulsie bibliotecznych rachunków. Dba o finanse biblioteki, terminowość opłat, sprawozdań i prawidłowość wszelkiej dokumentacji. Od lat związana z finansami publicznymi. 

Zdjęcie: Biblioteka, 2014 r.

Specjalista ds. kadr i administracji

mgr Paulina Jakubiak

 

W bibliotece od 2021 roku.
Na co dzień trzyma rękę na pulsie spraw kadrowych. Dba o pracowników, szkolenia i wyjazdy studyjne, a także dodatkowe oferty dla pracowników biblioteki. Zajmuje się tworzeniem i aktualizacją umów, regulaminów oraz śledzi przepisy związane z prawem pracy. Dba również o dokumenty wpływające do biblioteki, tak aby trafiły do odpowiednich działów.

Kadra merytoryczna:

Marta Matusiak

Starszy Bibliotekarz / Animator Kultury

mgr Marta Matusiak

W bibliotece od 2014 roku.

W bibliotece odpowiedzialna za audiobooki i filmy, a także poza współpracę z instytucjami i wolontariuszami. Specjalista z dyplomem Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Organizuje i koordynuje działania i akcje mające na celu promocję książki i czytelnictwa: lekcje biblioteczne, warsztaty literacko-plastyczne, koncerty oraz inne spotkania. Wraz z dyrekcją wymyśla i tworzy dodatkowe akcje, projekty, czy konkursy dla czytelników.
 

Zdjęcie: Sesja zdjęciowa "Kobiety w bibliotece" 2021 r.

Jadwiga Janaszewska

Bibliotekarz

Jadwiga Janaszewska

W bibliotece od 1987 roku.
Na co dzień odpowiedzialna za dział dla dzieci i młodzieży, w tym zakupy, prezentację książek oraz katalogu elektronicznego wraz z niezbędną dokumentacją, a także za dostępność książek oraz kompletność prezentowanej oferty.
Współpracuje z działem dla dorosłych - w szczególności w zakresie dostępności oraz kompletności prezentowanej oferty.
Współprowadzi lekcje biblioteczne oraz współpracuje z pozostałą częścią załogi w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży.

Zdjęcie: Sesja zdjęciowa "Kobiety w bibliotece" 2021 r.

 

zdjęcie przedstawiające bibliotekarkę Justynę Zegiel - kobieta w okularach siedzi, brodę ma opartą na skrzyżowanych dłoniach

Bibliotekarz

Justyna Zegiel

W bibliotece od 2013 roku. Najpierw na półrocznym stażu, a zaraz potem jako pracownik.
Ukończone studia kierunkowe pierwszego stopnia na Wydziale Historycznym w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Na co dzień odpowiedzialna za dział dla dorosłych w tym zakupy, prezentację książek oraz katalogu elektronicznego wraz z niezbędną dokumentacją, a także za dostępność książek oraz kompletność prezentowanej oferty.

Zdjęcie: Sesja zdjęciowa "Kobiety w bibliotece" 2021 r.

 

Paulina Ziółkowska

Młodszy Bibliotekarz

mgr Paulina Ziółkowska

W bibliotece od 2019 roku. 
Ukończone studia podyplomowe w dziedzinie bibliotekoznawstwa. 
Na co dzień odpowiedzialna za kontakty z czytelnikami i przygotowywanie zamówień czytelników, wspomaga pracę obu działów oraz dba o kompletność prezentowanej oferty i jej odpowiednie rozmieszczenie. Dba o gry planszowe i ich dostępność w bibliotece.
Opiekuje się również salą komputerową i jej użytkownikami.

Zdjęcie: Sesja zdjęciowa "Kobiety w bibliotece" 2021 r.