Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
102

Nasza kadra

Kadra zarządzająca i administracyjna:

Dyrektor

inż. Katarzyna Walichnowska

 

W bibliotece od 2006 r., na stanowisku dyrektora od 2013 r.

Odpowiedzialna za całokształt pracy biblioteki, jej działania, rozwój oraz komunikację z organizatorem - Gminą Michałowice. Na co dzień dba również o  współpracę placówki w ramach ogólnopolskiej sieci bibliotek oraz innymi instytucjami. Specjalista z dyplomem Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. W 2012 roku wygrała konkurs na stanowisko dyrektora biblioteki. Po 5 latach pracy na rzecz mieszkańców Gminy Michałowice otrzymała powołanie na kolejne 7 lat.

Zdjęcie: Sesja zdjęciowa "Kobiety w bibliotece" 2021 r.

Główna Księgowa

mgr Agnieszka Pytlak

 

W bibliotece od 2013 roku.
Na co dzień trzyma rękę na pulsie bibliotecznych rachunków. Dba o finanse biblioteki, sprawy pracownicze, szkolenia i wyjazdy studyjne, a także dodatkowe oferty dla pracowników biblioteki. Od lat związana z finansami publicznymi. 

Zdjęcie: Biblioteka, 2014 r.

Specjalista ds. kadr i administracji

 

 

W bibliotece od 2021 roku.
Na co dzień dba o pracowników, dokumenty i trzyma rękę na pulsie spraw kadrowych. Dba również o dokumenty wpływające do biblioteki, tak aby trafiły do odpowiednich działów. Zajmuje się tworzeniem i aktualizacją umów, regulaminów oraz śledzi przepisy związane z prawem pracy.

Kadra merytoryczna:

Starszy Bibliotekarz / Animator Kultury

mgr Marta Matusiak

W bibliotece od 2014 roku.

W bibliotece odpowiedzialna za dział audiobooków, a także za współpracę z działami wypożyczani dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Specjalista z dyplomem Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Organizuje i koordynuje działania i akcje mające na celu promocję książki i czytelnictwa: lekcje biblioteczne, warsztaty literacko-plastyczne, koncerty oraz inne spotkania.
Dba o wolontariuszy i odpowiada za ich pracę na rzecz biblioteki.

Zdjęcie: Ogólnopolska Noc Bibliotek 2017 /  fot. Adam Zegiel

Bibliotekarz

Jadwiga Janaszewska

W bibliotece od 1987 roku.
Najbardziej doświadczony pracownik biblioteki. Na co dzień odpowiedzialna za dział dla dzieci i młodzieży, w tym zakupy, prezentację książek oraz katalogu elektronicznego, a także za dostępność książek oraz kompletność prezentowanej oferty.
Ściśle współpracuje z działem dla dorosłych - w szczególności w zakresie dostępności oraz kompletności prezentowanej oferty.
Prowadzi lekcje biblioteczne oraz współpracuje z animatorami w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży.

 

Bibliotekarz

Justyna Zegiel

W bibliotece od 2013 roku. Najpierw na półrocznym stażu, a zaraz potem jako pracownik.
Ukończone studia kierunkowe pierwszego stopnia na Wydziale Historycznym w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Na co dzień odpowiedzialna za dział dla dorosłych w tym zakupy, prezentację książek oraz katalogu elektronicznego, a także za dostępność książek oraz kompletność prezentowanej oferty.

 

Młodszy Bibliotekarz

mgr Paulina Ziółkowska

W bibliotece od 2019 roku. 
Ukończone studia podyplomowe w dziedzinie bibliotekoznawstwa. 
Na co dzień odpowiedzialna za kontakty z czytelnikami i przygotowywanie zamówień czytelników, wspomaga pracę obu działów oraz dba o kompletność prezentowanej oferty i jej odpowiednie rozmieszczenie.
Opiekuje się również salą komputerową i jej użytkownikami.