Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
Biblioteka wzbogaci się o nowy bibliobox!

Biblioteka wzbogaci się o nowy bibliobox!

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie została jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20.290,00 złotych przy świetlicy gminnej w Sokołowie stanie bibliobox z 12 skrytkami i wrzutnią do zwrotu zbiorów bibliotecznych. Dzięki temu biblioteka przybliży swoje zbiory dla mieszkańców Gminy, którzy nie są w stanie dotrzeć do jej siedziby.

Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu, by już w nowym roku szkolnym mieszkańcy mogli cieszyć się lekturą na wyciągnięcie ręki.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacja życia społecznego i kulturalnego oraz finansową pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W sześciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 1050 grantów o łącznej wartości prawie 22 mln  złotych.

Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych  https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl