Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
91

Wi-Fi

Internet bezprzewodowy

Internet bezprzewodowy

W godzinach otwarcia biblioteki można korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu w budynku biblioteki (sieć WiFi) na własnym sprzęcie (np. laptop, tablet) - po hasło dostępu do sieci należy zgłosić się do pracowników biblioteki.