Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
514

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Biblioteka w Komorowie jeszcze w 2013 r. pozyskała do współpracy Fundację Ośrodka KARTA, która zajmuje się m.in. szkoleniem bibliotek i bibliotekarzy w ramach projektu Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej.

Dzięki naszym staraniom i podpisaniu porozumienia również Biblioteka w Michałowicach miała możliwość uczestnictwa w trzydniowym szkoleniu oraz będzie wspólnie z nami tworzyła Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej Gminy Michałowice.

Będzie to unikatowy projekt obejmujący całą gminę - dotychczas tworzone było jedno archiwum dla jednej biblioteki. My chcemy, żeby nasi mieszkańcy mieli dostęp do historii naszej gminy w jednym miejscu. Obecnie trzeba wertować dużą ilość źródeł: stron, dokumentów, gazet - my postaramy się zebrać wszystko w jednym miejscu.

Zapraszamy do współpracy: mieszkańców, byłych mieszkańców, stowarzyszenia, grupy, instytucje - nasza historia to wspólne dobro, nie pozwólmy na zatracenie pamięci o naszej małej ojczyźnie!

O Cyfrowych Archiwach Tradycji Lokalnej

O Cyfrowych Archiwach Tradycji Lokalnej

Każdy z nas z największą dbałością przechowuje pamiątki związane z bliskimi – pożółkłe zdjęcie, kilkuminutowe nagranie na kamerze czy nawet świadectwo szkolne albo list stanowią bezcenny ślad życia tych, których kochamy. Szuflada. Miejsce, gdzie można znaleźć wszystko.

Nasze szuflady skrywają wiele skarbów, są nimi m.in. właśnie rodzinne pamiątki, często związane z miejscowością rodzinną, tradycją lokalną. Zespół Ośrodka KARTA zachęca wszystkich, aby otworzyli owe szuflady, czasem już zapomniane lub zamknięte na klucz i dali się porwać ogólnopolskiej inicjatywie współtworzenia Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej w Polsce (CATL).
Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego). W ostatnim czasie właśnie biblioteki stały się centrum życia społecznego i kulturalnego, do którego mieszkańcy miast i wsi przychodzą nie tylko po książki, ale także wymienić poglądy, podzielić się doświadczeniami, wziąć udział w inicjatywach artystycznych. Biblioteki stanowią również ważne ogniwo w pracy na rzecz powiększania zbiorów archiwalnych pamiątek historycznych związanych z danym regionem i jego tradycją. Dlatego też właśnie przy bibliotekach gminnych Ośrodek KARTA zainicjował powstanie sieci lokalnych społecznych archiwów historycznych.
Każda biblioteka uczestnicząca w projekcie posiada sprzęt i oprogramowanie niezbędne do digitalizowania, opracowywania i katalogowania przyniesionych przez mieszkańców dokumentów historycznych. Każdy, kto posiada fotografie, dokumenty czy chciałby podzielić się wspomnieniami z lat minionych związanymi z miejscem zamieszkania może zgłosić się do swojej biblioteki. Wolontariusze i pracownicy zeskanują cenne archiwalia i nagrają relacje świadków historii.
Innym działaniem Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej jest włączenie mieszkańców w pomoc w opisywaniu dostępnych już dokumentów czy wydarzeń i osób uwiecznionych na fotografiach. Nawet z pozoru mało ważne wydarzenie, które zapisało się w naszej pamięci może pomóc w odtworzeniu nazwisk lub miejsc z nim związanych. Bezpowrotnie odchodzą od nas świadkowie historii, dlatego tak ważne jest, aby włączyć ich głos w budowanie narracji historycznej dla nadchodzącego pokolenia.

Wszystkie zgromadzone materiały dostępne są na stronach internetowych Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej. Wybrane materiały publikuje również na swojej stronie Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA. Wszystko to byłoby niemożliwe, gdyby nie 9 szkoleń przygotowanych dla bibliotekarzy, zorganizowanych w ramach programu. Dzięki nim 230 pracowników bibliotek zostało wyposażonych w wiedzę i narzędzia niezbędne do tworzenia społecznego archiwum. Do tej pory opisanych zostało około 15. tysięcy bezcennych fotografii, dokumentów, wspomnień i nagrań relacji świadków historii.

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej dają szansę poszczególnym miastom i wsiom biorącym udział w programie, na promocję regionu za pomocą zgromadzonych świadectw – unikatowych, bo nigdzie wcześniej nie publikowanych. Dokumenty, listy, pamiętniki, kroniki, fotografie – to wszystko może być odtąd wykorzystywane w edukacji szkolnej do upowszechniania wiedzy o własnej miejscowości stanowiącej „małą ojczyznę” i okolicznych regionach. Dla wielu mieszkańców to także okazja do zabezpieczenia pamiątek rodzinnych przed zupełnym zniszczeniem i zapomnieniem a dla historyków, studentów czy dziennikarzy CATL jest swoistą skarbnicą bez dna, w której może znaleźć ciekawe tematy do opracowania lub wzbogacić istniejące monografie.

Zachęcamy do zapoznania się z zasobem Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, jak również zapraszamy do Biblioteki w Komorowie oraz Biblioteki w Michałowicach z własnymi pamiątkami. Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej Gminy Michałowice znajduje się na stronie michalowice.komorow.archiwa.org, a wszystkie biblioteki biorące udział w projekcie, jak również materiały, które udało się już zgromadzić na stronie www.archiwa.org.

 

„Idź przez życie tak, aby ślady stóp twoich przetrwały cię” 
ks. bp Jan Chrapek

 

Zespół Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie

Wiesława Cholewicka, ówczesna Kierownik Biblioteki, (po prawej) oraz Stanisława Kozikowska (pomocnik biblioteczny) podczas pracy w bibliotece
Wiesława Cholewicka, ówczesna Kierownik Biblioteki, (po prawej) oraz Stanisława Kozikowska (pomocnik biblioteczny) podczas pracy w bibliotece
1938/1939 r. Uroczyste otwarcie drogi łączącej Raszyn i Opacz Małą.Kolekcja Biblioteki w Michałowicach. Z archiwum prywatnego Andrzeja Ziomka
1938/1939 r. Uroczyste otwarcie drogi łączącej Raszyn i Opacz Małą.Kolekcja Biblioteki w Michałowicach. Z archiwum prywatnego Andrzeja Ziomka
Anna Monika Stachlewska, Kierownik Oddziału Wypożyczalni dla Dzieci, podczas rozmowy z Henrykiem Kotońskim, byłym Dyrektorem Szkoły w Komorowie, pośmiertnie uhonorowanym tytułem Zasłużonego Obywatela Gminy Michałowice za swoją pracę pedagogiczną i społeczną, oraz olbrzymi wkład pracy przy budowie szkoły. Ulicę biegnąca obok szkoły nazwano jego imieniem
Anna Monika Stachlewska, Kierownik Oddziału Wypożyczalni dla Dzieci, podczas rozmowy z Henrykiem Kotońskim, byłym Dyrektorem Szkoły w Komorowie, pośmiertnie uhonorowanym tytułem Zasłużonego Obywatela Gminy Michałowice za swoją pracę pedagogiczną i społeczną, oraz olbrzymi wkład pracy przy budowie szkoły. Ulicę biegnąca obok szkoły nazwano jego imieniem