Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
124

Sala komputerowa

Sala komputerowa została udostępniona dla czytelników biblioteki po zakończeniu remont budynku w 2006 roku. 
Do dyspozycji użytkowników zostało oddanych 5 komputerów z dostępem do internetu. Po konsultacjach zostały ustalone godziny otwarcia sali.

Regulamin sali został dostosowany do potrzeb miejsca (czytelnia biblioteki) oraz do użytkowników odwiedzających naszą "Kafejkę". Większość reguł i zasad zostało ustalonych głównie ze względu na bezpieczeństwo naszych najmłodszych czytelników i internautów. Rodzicom oraz opiekunom możemy udzielić porad jak dostosować komputer domowy, tak aby był bezpieczny w użytkowaniu dla dziecka. Polecamy również książki z dziedziny bezpieczeństwa dziecka w sieci.

Do dyspozycji internautów w 2015 roku dostępnych było 7 stanowisk komputerowych uzyskanych w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka 2007 – 2013, Priorytet VIII „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”".

Dzięki możliwości rozszerzenia programu od stycznia 2016 roku mogą Państwo korzystać z 9 stanowisk komputerowych (dodatkowo w komputer zostało wyposażone stanowisko obsługi użytkowników). Dostępne jest również urządzenie wielofunkcyjne.

Na terenie biblioteki jest również bezpłatny dostęp do sieci WiFi (bezprzewodowy dostęp do internetu).

Komputery udostępnione dla czytelników posiadają:
- dostęp do internetu
- system operacyjny Windows 10 PL
- pakiet biurowy
- programy do obróbki grafiki GIMP oraz Picassa
- program antywirusowy
- CD/DVD
- słuchawki