Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
1

Regulamin udostępniania tabletów

§1

Biblioteka udostępnia na miejscu do korzystania przez Czytelników tablety marki Apple: iPad Air wraz z akcesoriami.

§2

Każdy Czytelnik może korzystać z tabletu w godzinach otwarcia biblioteki w nieograniczonym wymiarze czasu, chyba że liczba chętnych do korzystania z tabletu jest większa niż liczba dostępnych tabletów. W takiej sytuacji jednorazowy czas korzystania z tabletu ograniczony jest do 1 godziny.

§3

Tablety podłączone są do sieci Wi-Fi Biblioteki, za pomocą której mogą łączyć się z Internetem.

§4

Czytelnik korzysta z tabletu na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność karną.

§5

Korzystając z tabletu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności czytelnik nie może zamieszczać w Internecie:

  • obrazów przemocy,
  • treści pornograficznych,
  • treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne,
  • treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
  • wizerunku osoby bez jej zgody,
  • danych osobowych innych osób,
  • reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu,
  • treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m. in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.

§6

Zabronione jest także wysyłanie spamu (mass mailing), próba obejścia zabezpieczeń technicznych, próba nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używanie fałszywego adresu IP, wysyłanie wirusów komputerów lub innego niebezpiecznego oprogramowania oraz wszelkie inne działania zagrażające bezpieczeństwu Internetu i jego użytkowników.

§7

Za naruszenie powyższych zasad, a szczególnie za nieprzestrzeganie praw autorskich użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.

§8

Tablety wyposażone są w aplikacje umożliwiające naukę, tworzenie i dzielenie się treściami, a także zabawę. Czytelnik nie może samodzielnie instalować na tablecie żadnych dodatkowych aplikacji. Czytelnik może zaproponować Bibliotece zainstalowanie dodatkowych aplikacji. O instalacji bądź jej odmowie Biblioteka zdecyduje wedle własnego uznania.