Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
53

Regulamin udostępniania gier planszowych

Regulamin udostępniania gier planszowych

Regulamin udostępniania gier planszowych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

 

§ 1. ZASADY OGÓLNE

 1. Wypożyczane gry są własnością biblioteki.
 2. Zdekompletowane gry pozostają własnością biblioteki.

§ 2. ZASADY WYPOŻYCZANIA

 1. Gry mogą wypożyczać osoby z aktywną kartą użytkownika Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
 2. Dzieci do 15 roku życia mogą wypożyczać gry w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, który wypełnia stosowne oświadczenie osobiście w bibliotece.
 3. Przy wypożyczaniu gier wystawiane jest oświadczenie na, którym osoba wypożyczająca poświadcza własnoręcznym podpisem wypożyczenie wybranej gry, oraz że otrzymał ją bez wad.
 4. Gry można wypożyczać na okres maksymalnie 2 tygodni. Po tym czasie należy je bezzwłocznie zwrócić.
 5. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo dwie wybrane gry.
 6. Oferta gier planszowych znajduje się w sali komputerowej i tam należy je wypożyczać oraz zwracać.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych gier.
 8. Pracownik biblioteki odbierający od czytelnika wypożyczoną grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność gry.
 9. W przypadku uszkodzenia / zdekompletowania gry czytelnik zobowiązany jest:
  1. odkupić tę samą grę lub inną wskazaną przez bibliotekarza
  2. wpłacenia kwoty na konto bankowe Biblioteki. Kwota jest równowartością uszkodzonej lub zdekompletowanej gry

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązujące w bibliotece.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem publikacji.
 3. Zmiany regulaminu oraz bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.biblioteka-komorow.pl