Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
367

Newsletter

* - pola wymagane

Co to jest "newsletter"?

Newsletterem nazywana jest elektroniczna forma biuletynu informacyjnego lub czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów.

Jakie wiadomości będą wysyłane?

W wiadomościach od Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej wysyłane będą informacje o spotkaniach, koncertach, wystawach; komunikaty związane np. z czasowym zamknięciem biblioteki, a także dowiecie się o tym, że najnowszy zakup jest już gotowy do wypożyczania. Od czasu do czasu będziemy również przypominać o usługach jakie świadczymy.

Co zrobić, aby się zapisać?

Wystarczy wpisać swój adres mailowy w okienku, w bocznej kolumnie znajdującej się po prawej na stronie głównej biblioteki oraz kliknąć "dodaj". Po dodaniu adresu do naszej bazy pojawi się odpowiedni komunikat.

Co zrobić, aby się wypisać?

Jeśli nie będą już Państwo chcieli otrzymywać wiadomości od nas - można się wypisać, odpowiedni link znajduje się na końcu wiadomości z biuletynem.

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych jest:
Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów 
tel. 22 758-01-84, 22 350-96-35, mail: info@biblioteka-komorow.pl 

W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującym "Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych", określane jako RODO  można napisać na powyższy adres korespondencyjny lub do wyznaczonego przez administratora Inspektora danych osobowych: Piotr Glen, adres e-mail: iod@biblioteka-komorow.pl 

Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu rozsyłania wiadomości e-mail z informacjami promocyjnymi, o aktualnościach i nowych wydarzeniach. Zebrane dane nie będą przekazywane w żadnej formie podmiotowi trzeciemu.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie (wypisać się z listy subskrybentów) w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził tj. klikając w link dołączony na dole każdej wiadomości przesłanej do Pana/Pani na podstawie wyrażonej zgody lub oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Urzędu bądź mailowy podany powyżej.

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy do czasu wypisania się z listy subskrybentów oraz w logach systemowych przez czas określony w stosownych przepisach prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Serdecznie zapraszamy!