Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności

Popularyzacja czytelnictwa

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych zajęć dla grup

W ramach popularyzacji czytelnictwa nasza biblioteka oferuje szereg zajęć i spotkań związanych z książkami i czytelnictwem.

Można u nas skorzystać:

  • z lekcji bibliotecznych - na których informujemy o bibliotece, jej działalności i ofercie;
  • ze spotkania głośnego czytania to zawsze okazja do wyjścia na spacer - na każde spotkanie staramy się zapraszać dodatkowych gości - są to wolontariusze związani z różnymi zawodami, urzędnicy, a nawet służby mundurowe;
  • z zajęć literacko-plastycznych, które są połączeniem opowieści lub głośnego czytania z późniejszą interpretacją usłyszanej historii np. w formie rysunku lub wykonanej przez dzieci figurki;
  • z zajęć edukacyjnych, w trakcie których łączymy literaturę z nowoczesnymi technologiami.

 

Za zajęcia biblioteka nie pobiera żadnych opłat jednak będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w postaci materiałów plastycznych: kredek świecowych, pasteli, bloków technicznych kolorowych i białych, krepiny, wstążek, cekinów, piórek, koralików, farb plakatowych, plasteliny itp. Przed zajęciami prosimy o kontakt - poinformujemy jakie materiały będą niezbędne do przeprowadzenia wybranych zajęć.

Poniżej znajdą Państwo szersze informacje na temat każdych zajęć, czasu trwania i proponowanych przez nas terminów.
 

Lekcja biblioteczna

Podstawowa działalność edukacyjna naszej biblioteki.

W zajęciach biorą udział grupy dzieci i młodzieży. Zapraszamy zarówno przedszkolaki, jak i uczniów podstawówek, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Informacje jakie przekazujemy oraz ich ilość zawsze dostosowujemy do grupy.

Na zajęciach informujemy o działalności biblioteki, funkcjonujących u nas działach, formie oznaczania księgozbioru, jego prezentacja oraz wypożyczanie.

Czas trwania: ok. 30 min.

Na specjalne życzenie dla grup w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, możemy również przeprowadzić pokaz opracowywania książki i przygotowania jej dla czytelników. Dla mniejszych grup (10-15 osób) możemy zorganizować warsztaty z okładania książek - każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie obłożyć przyniesioną przez siebie książkę, podręcznik, zeszyt ćwiczeń.

Lekcje biblioteczne z pokazem opracowania książki odbywają się we wtorki, nie częściej niż 1 raz w miesiącu - prosimy o wcześniejsze zapisy.

Czas trwania: ok. 70-90 min.

 

Zapisów na lekcje biblioteczne prosimy dokonywać u dyżurnych bibliotekarzy w godzinach pracy biblioteki, telefonicznie pod numerem 22 3509635 lub poprzez pocztę elektroniczną: info@biblioteka-komorow.pl . Terminy należy ustalać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanej lekcji.
Lekcje biblioteczne prowadzą bibliotekarze: Jadwiga Janaszewska, Marta Kobierecka.

Zapraszamy!

Głośne czytanie

Zajęcia prowadzone dla grup przedszkolnych.

Zajęcia są prowadzone przez bibliotekarzy oraz zaproszonych gości.
Temat jest ustalany indywidualnie.

Głośne czytanie odbywa się w poniedziałki i piątki w godz. 10:00 - 12:00 - prosimy o wcześniejsze zapisy.

Czas trwania:  zależy od w wieku dzieci oraz wybranej formy od 20 - 30 min.

Zajęcia literacko-plastyczne

Dzieci na podstawie zasłyszanej historii interpretują literaturę za pomocą wybranej formy.

W ramach zajęć literacko-plastycznych odbywały się u nas trzy projekty: Biblioteka Pełna OpowieściCzytam sobie w bibliotece oraz Literacki Jedwabny Szlak.

Czas trwania zajęć zależy od wieku grupy uczestniczącej w zajęciach oraz wybranego tematu (od 45 min.)

Temat zajęć jest ustalany indywidualnie.

Zajęcia są prowadzone dla grup zorganizowanych z obowiązkowym uczestnictwem nauczyciela i opiekuna.

Zajęcia literacko-plastyczne odbywają się we wtorki w godz. 9:00 - 13:00 nie częściej niż 1 raz w miesiącu - prosimy o wcześniejsze zapisy.

 

Będziemy wdzięczni za pomoc w zebraniu niezbędnych materiałów do zajęć.

Zajęcia edukacyjne

Oferta zajęć edukacyjnych jest stale rozwijana. Zajęcia prowadzone są na podstawie książki lub opierają się na konkretnym temacie związanym z nowoczesnymi technologiami.

W zajęciach biorą udział grupy dzieci i młodzieży. Zapraszamy zarówno przedszkolaki, jak i uczniów podstawówek, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Informacje jakie przekazujemy oraz ich ilość zawsze dostosowujemy do grupy.

Czas trwania zajęć zależy od wieku grupy uczestniczącej w zajęciach oraz wybranego tematu (od 45 min.)

Temat zajęć jest ustalany indywidualnie.

Zajęcia są prowadzone dla grup zorganizowanych z obowiązkowym uczestnictwem nauczyciela i opiekuna.

Zajęcia literacko-plastyczne odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 9:00 - 13:00 nie częściej niż 2 raz w miesiącu - prosimy o wcześniejsze zapisy.

 

Będziemy wdzięczni za pomoc w zebraniu niezbędnych materiałów do zajęć.


Zajęcia inspirowane książką "Skąd się wzięły małpy w Internecie?"
Zajęcia z wykorzystaniem Tabletów
Zajęcia podstaw kodowania w języku "Scratch"