Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności

Biblioteka

Ławeczka Marii Dąbrowskiej, pokój pisarki urządzony w byłej kuchni z odnowioną  podłogą, która była użytkowana przez panią Marię i innych domowników. Ślady jakie zostawiła w sercach i umysłach mieszkańców Komorowa - wszystko to dostępne jest w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

Początek bibliotece dał klub założony 1935 roku, gdzie zgromadzono około tysiąca książek. Po wybuchu II Wojny Światowej i w czasie okupacji książki były przechowywane w kilku miejscach. Już po wojnie – w 1946 roku Biblioteka w Komorowie wznowiła działalność i znajdowała się w jednym pokoju razem z sołectwem w budynku przy ul. Klonowej. Po kilku latach sołectwo i Biblioteka zmieniają siedzibę, znajdują się w tym samym budynku przy ul. Krasińskiego. Tym razem Biblioteka ma samodzielny pokój, a praca bibliotekarza jest płatna. Niestety przychodzi również odgórny nakaz wycofania niektórych książek, wśród „niechcianych” pisarzy jest m.in. Rodziewiczówna, Mniszkówna, Marczyński. To nie koniec zmian – placówka od 1955 roku z Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Helenów w Komorowie staje się Gromadzką Biblioteką Publiczną w Komorowie. W latach 1974 – 1993 Biblioteka w Komorowie była skromną filią Biblioteki w Michałowicach.

O bibliotece z prawdziwego zdarzenia możemy mówić od 1966 roku. Zmarła w 1965 roku pisarka Maria Dąbrowska – mieszkanka Komorowa w testamencie zapisała swój dom dla mieszkańców na bibliotekę. W kwietniu 1966 roku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej wystąpiło do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pruszkowie o nadanie imienia Marii Dąbrowskiej bibliotece. W piątą rocznicę śmierci pisarki wmurowano tablicę pamiątkową „Dom Marii Dąbrowskiej. Tu mieszkała i tworzyła 1957 – 1965”. Od 2010 roku dodatkową atrakcją domu i ogrodu jest odlana z brązu ławeczka z postacią pisarki i jej ulubionego psa Dyla (jak pisała w „Dziennikach” pies otrzymał imię inspirowane bohaterem literackim – Dylem Sowizdrzałem).

Obecnie siedziba biblioteki w dawnym domu pisarki doskonale spełnia swoją rolę łącząc w sobie tradycję i nowoczesność. W ulubionym pokoju patronki biblioteki urządzono „Pokój pisarki Marii Dąbrowskiej”, w którym znajdują się pamiątki po niej: meble, osobiste drobiazgi, obrazki malowane jej ręką, prezenty jakie otrzymała od znajomych i mieszkańców.

Po generalnym remoncie i modernizacji budynku w 2005 roku przeszło 20 tysięczny księgozbiór udostępniany jest w 4 pokojach, z których trzy są przeznaczone na literaturę dla dorosłych, a jeden na oddział dla dzieci i młodzieży. W zaadaptowanych piwnicach znajduje się czytelnia oraz sala komputerowa, w której można bezpłatnie skorzystać z Internetu. Od 2015 roku biblioteka udostępnia również tablety.

Dla mieszkańców biblioteka jest już nie tylko wypożyczalnią książek, stała się dla nich małym centrum kultury, gdzie można wypożyczyć książkę, przejrzeć najnowszą prasę, a nawet wypożyczyć książki mówione. Można tu także skorzystać z nowoczesnych technologii oraz spotkać się z ciekawymi ludźmi: pisarzami, muzykami, aktorami.

GBP Komorów