Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
497

O bibliotece

2016

Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej działa na terenie Gminy Michałowice i pod swoimi skrzydłami ma około 7 tys. mieszkańców. 7 pracowników (w tym dyrektor, główna księgowa, specjalista ds. kadr oraz 4 bibliotekarki) obsługuje czytelników, internautów oraz gości odwiedzających Dom Marii Dąbrowskiej i pokój z pamiątkami po niej. W ciągu jednego dnia odwiedza nas około 100 osób.

Większość bibliotek publicznych w Polsce rozpoczęła swoją działalność w roku 1946 po wydanym w kwietniu dekrecie o ich utworzeniu. Biblioteka w Komorowie oficjalnie również wtedy pojawiła się jako samodzielna biblioteka publiczna, a od 1951 gromadzka. W 1965 Maria Dąbrowska zapisała w testamencie swój dom na rzecz społeczności Komorowa z przeznaczeniem na bibliotekę — dzięki temu instytucja zaczęła rozwijać skrzydła. W latach 1974-1993 komorowska placówka była filią Biblioteki w Michałowicach. Od 1994 roku działa znów pod własnym szyldem. W 2005 roku Gmina Michałowice pozyskała z Ministerstwa Kultury w ramach programu operacyjnego „Rozwój Infrastruktury Kultury oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą” dofinansowanie na remont i modernizację biblioteki, dzięki któremu 85 m2 powierzchni placówki w Komorowie wzrosło do 242 m2, w tym 160 m2 powierzchni bibliotecznej. Dzięki dalszym modyfikacjom od 2016 roku powierzchnia biblioteczna zwiększa się - po wymianie dachu w 2016 roku oraz remoncie poddasza powierzchnia biblioteczna wynosiła 174 m2, remont piwnic budynku (planowany koniec prac - luty 2017) przyniesie kolejne zmiany i dodatkowe miejsce dla czytelników.

W 2010 roku z inicjatywy mieszkańców przed biblioteką stanęła wykonana z brązu ławeczka z postacią Marii Dąbrowskiej i jej psa Dyla.
W 2011 roku biblioteka przystąpiła do II rundy Programu Rozwoju Bibliotek i rozpoczęła współpracę z bibliotekami z całego kraju, a w szczególności z bibliotekami partnerskimi z projektu: z Lesznowoli (wiodąca), Nadarzyna i Raszyna. Możliwość poznania bibliotekarzy z całej Polski, rozwiązań i uczestnictwo w wielu szkoleniach pozwoliło na szersze rozpostarcie skrzydeł i jeszcze lepszą pracę dla dobra mieszkańców Gminy Michałowice.
Od 2014 roku rozpoczęła się współpraca z Fundacją Edukacji Międzykulturowej i dzięki niej w 2015 realizowany był projekt „Biblioteka Pełna Opowieści”, w którym uczestniczyli również pracownicy michałowickiej biblioteki. W 2016 roku wspólnie z FEM wędrujemy po Literackim Jedwabnym Szlaku. Projekt zakończył się w listopadzie, jednak mamy nadzieję, ze to nie koniec współpracy z Fundacją i będą na Państwa czekać jeszcze inne ciekawe projekty realizowane wspólnie.

Ponadto Biblioteka w Komorowie uczestniczy w różnych programach i konkursach, dzięki którym rozszerzana jest oferta czytelnicza oraz zasoby sprzętowe biblioteki. W bibliotece odbywają się różnorodne spotkania, wystawy, spektakle i koncerty.