Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
24.12.2021 00:10

Ważne informacje

12
Szczegółowe zasady obowiązujące od 01.01.2022 roku w bibliotece w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.
Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się z nimi i do nich stosować.

Procedura zasad funkcjonowania oraz zachowania bezpieczeństwa
w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników i pracowników

 

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.
  2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, kontrahentów oraz innych osób i instytucji korzystających z usług, współpracujących lub przebywających na terenie Biblioteki.

 

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
 4. Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.
 5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

 

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla użytkowników w obszarze biblioteki: przy wejściach oraz przy stanowiskach bibliotekarzy .
  2. Skraca się czas przebywania na terenie Biblioteki na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
  3. Sala komputerowa – 2 osoby, maksymalny czas pracy przy komputerze 30 min.
  4. Pokój muzealny „Pokój pisarki Marii Dąbrowskiej” - z bibliotekarzem, grupy zorganizowane - po wcześniejszym umówieniu.
  5. Czytelnia lub terminal ACADEMICA - 1 osoba, prosimy o rezerwację miejsca.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podanych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych, z zastrzeżeniem dobrowolnego okazania certyfikatu.
  7. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie osłony nosa i ust zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 1.  Czytelnik, który chce wybrać samodzielnie lub przy pomocy bibliotekarza lekturę na miejscu zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zasad: 
        1. po zdezynfekowaniu rąk należy pobrać koszyk w sieni biblioteki (wstęp tylko i wyłącznie z koszykiem).
        2. książki i płyty należy wkładać do koszyka i podać bibliotekarzowi do wypożyczenia
        3. przy wyjściu należy odłożyć koszyk na miejsce
        4. w przypadku braku koszyka w sieni należy zaczekać na zewnątrz na możliwość wejścia do budynku
        5. Czytelnicy zobowiązani są do maksymalnego skrócenia przebywania wewnątrz biblioteki, aby umożliwić innym osobom korzystanie z biblioteki
  2. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników zbiory można wypożyczać po uprzednim zamówieniu:
  1. za pośrednictwem rezerwacji poprzez konto czytelnika w katalogu on-line;
  2. telefonicznie pod numerem 22 350 96 35;
  3. mailowo pod adresem info@biblioteka-komorow.pl;
  4. poprzez portal społecznościowy facebook w wiadomości prywatnej
  5. poprzez wrzucenie kartki do skrzynki oznaczonej „tu wrzuć zamówienie na książki i płyty”
 2. Dyżurujący bibliotekarz przygotowuje zamówienie. Zamówienia są kompletowane w kolejności wpływu.
 3. Czytelnik, który podał adres e-mail zostanie powiadomiony z systemu bibliotecznego mailem o możliwości odbioru zamówionych zbiorów (dla każdej zamówionej książki oddzielnie). Czytelnik, 
      który nie korzysta z poczty elektronicznej zostanie powiadomiony telefonicznie, jednak bibliotekarz podejmie 2 próby kontaktu. 
 4. Zbiory można odebrać w ciągu:
  1. 48 godzin ze skrytki w książkomacie po otrzymaniu sms z numerem skrytki i kodem - po uprzednim zgłoszeniu chęci odbioru.
  2. tygodnia (7 dni) od otrzymania powiadomienia (np. mailem z systemu bibliotecznego) w sali komputerowej (należy wejść do biblioteki dolnym wejściem "Sala komputerowa"). 
 5. ​Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi GIS czytelnik musi mieć osłonięty nos i usta, zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m.  oraz zaleca się używanie jednorazowych rękawic.

 

§5

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

 1. Zwrotu zbiorów można dokonać przy dowolnym stanowisku obsługi lub do wrzutni umieszczonej przy furtce wejściowej po uprzednim zapakowaniu ich w torbę (w celu ochrony przed zniszczeniem i/lub zamoknięciem).
 2. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne w budynku biblioteki musi mieć osłonięty nos i usta oraz zaleca się używanie jednorazowych rękawic, a także zachować bezpieczną odległość od innych czytelników zgodnie z wytycznymi GIS.

 

§6

Godziny otwarcia Biblioteki.

1. W ramach otwarcia Biblioteki wypożyczać i odbierać zbiory można w zmienionych godzinach:

Dni otwarcia Godziny 
poniedziałek 09.00-16.00
przerwa na pełną dezynfekcję: 12:15-12:45
środa 12.00-19.00
przerwa na pełną dezynfekcję: 15:15-15:45
czwartek 12.00-19.00
przerwa na pełną dezynfekcję: 15:15-15:45
piątek 12.00-18.00
przerwa na pełną dezynfekcję: 14:45-15:15
sobota
(wg harmonogramu)
09.00-14.00
przerwa na pełną dezynfekcję: 11:15-11:45

 

2. Nie zmieniają się zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki udostępnianych elektronicznie.
3. Znacznie ograniczona jest oferta kulturalno-oświatowa Biblioteki.
4. Harmonogram dostępności biblioteki w soboty w 2022 roku: 15 stycznia, 5 lutego, 5 marca, 2 kwietnia, 23 kwietnia, 14 maja, 4 czerwca, 2 lipca, 3 września, 17 września, 1 października, 22 października, 5 listopada, 3 grudnia. W razie awarii lub innych zdarzeń losowych mogą zostać wprowadzone zmiany tak, aby zachować ilość dostępnych sobót.

 

§7

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Należy bezwzględnie zgłosić incydent do dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Należy bezwzględnie ustalić listę pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§8

Postanowienia końcowe

1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

3. Zaleca się użytkownikom na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej i udostępnianych w gablotach