Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
01.03.2022 00:10

Ważne informacje

204
Szczegółowe zasady obowiązujące od 01.03.2022 roku w bibliotece w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.
Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się z nimi i do nich stosować.

Procedura zasad funkcjonowania oraz zachowania bezpieczeństwa
w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników i pracowników

 

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.
  2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, kontrahentów oraz innych osób i instytucji korzystających z usług, współpracujących lub przebywających na terenie Biblioteki.

 

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
 4. Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.
 5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

 

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla użytkowników w obszarze biblioteki: przy wejściach oraz przy stanowiskach bibliotekarzy .
  2. Skraca się czas przebywania na terenie Biblioteki na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
  3. Pokój muzealny „Pokój pisarki Marii Dąbrowskiej” (grupy zorganizowane z pracownikiem biblioteki - po wcześniejszym umówieniu).
  4. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie osłony nosa i ust zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 1. Bibliotekarze obsługują czytelników i użytkowników biblioteki w maseczkach ochronnych osłaniających nos i usta oraz są zobowiązani do cyklicznego wietrzenia pomieszczeń, a także dbania o czystość i bezpieczeństwo stanowiska pracy.
 2. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki zgodnie z obowiązującymi zasadami czytelnik musi mieć osłonięty nos i usta.
 3. Zbiory można wypożyczać po uprzednim zamówieniu:
  1. za pośrednictwem rezerwacji poprzez konto czytelnika w katalogu on-line;
  2. telefonicznie pod numerem 22 350 96 35;
  3. mailowo pod adresem info@biblioteka-komorow.pl;
  4. poprzez portal społecznościowy facebook w wiadomości prywatnej
  5. poprzez wrzucenie kartki do skrzynki oznaczonej „tu wrzuć zamówienie na książki i płyty”
 4. Dyżurujący bibliotekarz przygotowuje zamówienie. Zamówienia są kompletowane w kolejności wpływu.
 5. Czytelnik, który podał adres e-mail zostanie powiadomiony z systemu bibliotecznego mailem o możliwości odbioru zamówionych zbiorów (dla każdej zamówionej książki oddzielnie). Czytelnik,  który nie korzysta z poczty elektronicznej zostanie powiadomiony telefonicznie, jednak bibliotekarz podejmie 2 próby kontaktu.
 6. Zbiory można odebrać w ciągu:
  1. 48 godzin ze skrytki w książkomacie po otrzymaniu sms z numerem skrytki i kodem - po uprzednim zgłoszeniu chęci odbioru.
  2. tygodnia (7 dni) od otrzymania powiadomienia (np. mailem z systemu bibliotecznego) w sali komputerowej (należy wejść do biblioteki dolnym wejściem "Sala komputerowa"). 

 

§5

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

 1. Zwrotu zbiorów można dokonać przy dowolnym stanowisku obsługi lub do wrzutni umieszczonej przy furtce wejściowej po uprzednim zapakowaniu ich w torbę (w celu ochrony przed zniszczeniem i/lub zamoknięciem).
 2. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne w budynku biblioteki musi mieć osłonięty nos i usta.

 

§6

Godziny otwarcia Biblioteki.

1. W ramach otwarcia Biblioteki wypożyczać i odbierać zbiory można w stałych godzinach pracy biblioteki tj.:

Dni otwarcia Godziny 
poniedziałek 09.00-16.00
środa 12.00-19.00
czwartek 12.00-19.00
piątek 12.00-18.00
sobota
(wg harmonogramu - w pkt.3)
09.00-14.00

 

2. Nie zmieniają się zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki udostępnianych elektronicznie.
3. Harmonogram dostępności biblioteki w soboty w 2022 roku: 15 stycznia, 5 lutego, 5 marca, 2 kwietnia, 23 kwietnia, 14 maja, 4 czerwca, 2 lipca, 3 września, 17 września, 1 października, 22 października, 5 listopada, 3 grudnia. W razie awarii lub innych zdarzeń losowych mogą zostać wprowadzone zmiany tak, aby zachować ilość dostępnych sobót.

 

§7

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Należy bezwzględnie zgłosić incydent do dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§8

Postanowienia końcowe

1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

3. Zaleca się użytkownikom na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej i udostępnianych w gablotach