Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
119

Pięknie ilustrowane czasopismo edukacyjne dla uczniów klas I, II, III szkoły podstawowej.
Pismo mądrych dzieciaków i ich rodziców. 

Polecany i chętnie wykorzystywany na zajęciach z dziećmi przez wychowawców, bibliotekarzy i opiekunów świetlic.
 

Tworzony we współpracy z fachowcami – pedagogami, psychologami, ludźmi zajmującymi się prawami dziecka i ucznia.
Na rynku od 2004 roku.


W każdym numerze magazynu:
– Test trzecioklasisty z odpowiedziami – zadania zgodne z wytycznymi najnowszej Podstawy programowej
– Edukacyjna gra planszowa
– Komiks „Ada, Junior i pies Pirat"
- Rozmawiamy o uczuciach
- Bajki zgadywajki
- Przepisy na nudę
- Kumpel z lektury (jak bohaterowie lektur są podobni do czytelników "Kumpla") 
-Matematyka, którą się spotyka (Bohaterowie opowiadania napotykają matematyczne łamigłówki)
- Podróż w czasie (np. na wyspę piratów) i po mapie (np. do Afryki)
– Plakaty ze zwierzętami, malowanki, łamigłówki, żarty
- "Kumpel" poleca - książki, kulturalne wydarzenia i madre konkursy dla dzieci.

„Kumpel” nie jest przedrukiem pism zagranicznych, mówi o polskich realiach przyjaznym, literackim językiem. Jest starannie „wyczyszczony” z materiałów tabloidowych. Młody czytelnik otrzymuje pismo przygotowywane z myślą o nim, które jest przyjemnym uzupełnieniem szkolnej edukacji (w dodatku zwiększającym jego szanse w klasowej i szkolnej rywalizacji).

Pismo proponuje mądrą rozrywkę, uczy przez zabawę, wspomaga rozwój czytelnika. Przedstawia realne postacie, które dostarczą wzorców pozytywnych zachowań. Porusza tematykę aktualną i bliską czytelnikowi (dom, rodzeństwo, szkoła, rówieśnicy, zwierzęta). Własne – adresowane pokoleniowo pismo – wyrabia i utrwala nawyk lektury, a to gwarantuje skuteczniejsze pokonywanie kolejnych progów edukacyjnych.

„Kumpel” nie powiela podręczników, nie służy – jak wiele pozycji na rynku adresowanych do tego czytelnika – do nauki czytania na początkowym etapie. Młodszy czytelnik ma wciągnąć do lektury rodzica.

Zawiera materiały przydatne do pracy na lekcjach i innych zajęciach. Jest atrakcyjny graficznie dla młodego czytelnika, dlatego sięga on po niego z własnej woli. Idealna pomoc w kształceniu misji czytelniczej.

Stawia na interaktywność (rubryki „Pokażcie się!”, „W Twojej klasie, w Twojej świetlicy...” pozwalają zaprezentować się Czytelnikom).

Wskazuje sposoby zagospodarowania wolnego czasu, rozwija pasje (kącik hodowcy, hobbysty). Uświadamia potrzebę kontaktu z przyrodą i dbania o środowisko, zwierzaki, pomaga zrozumieć świat.

Każdy numer zawiera arkusz z testem kompetencji po III klasie (odpowiedzi można znaleźć w każdym kolejnym numerze miesięcznika). To ważne przygotowanie do sprawdzianu kończącego III klasę. Pozwala rodzicowi śledzić postępy w opanowywaniu materiału programowego – i to śledzić na bieżąco, ustalać partie dobrze i słabiej opanowane (także dla celu pełniejszego i merytorycznego kontaktu ze szkołą).
Sprawdziany i testy nie powinny być dla uczniów źródłem stresów i lęków. Niezawodnym sposobem na zniwelowanie stresu ucznia jest jego obycie się z formą testu badającego stopień opanowania umiejętności w klasach I–III. To właśnie tak zwany test kompetencji.
Wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w klasie I są powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w klasie II i III. Dzieci z młodszych klas mogą więc spokojnie spróbować się zmierzyć z kumplowym „trzeciotestem”!
Testy są zgodne z wytycznymi najnowszej Podstawy programowej z komentarzami, T. 1: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

"Kumpel" wspiera wiele madrych ogólnopolskich i lokalnych akcji skierowanych do dzieci.

W 2010 roku Kumpel otrzymał wyróznienie w Konkursie "Świat przyjazny dziecku" organizowanym przez Komitet Ochrony praw Dziecka.

Kumpel - Pomoże w szkole! Nie pozwoli się nudzić! Dwutygodnik przeznaczony dla uczniów początkowych klas szkoły podstawowej. Niesie wyłącznie treści bezpieczne dla wieku i prawidłowego rozwoju odbiorcy, nie zawiera materiałów tabloidowych. Pismo realizuje cele kształcenia zintegrowanego - poprzez zabawę tłumaczy zasady ortografii, gramatyki, matematyki, języka angielskiego. Czytelnicy magazynu łatwo i przyjemnie zdobywają wiedzę o świecie, uzupełniając wiedzę szkolną. Czytelnicy przywiązani są do cyklicznych rubryk, bogato i dowcipnie ilustrowanych. M.in. powieści w odcinkach "Z pamiętnika Julki" oraz kilkustronicowego komiksu z przygodami przebojowej Ady, jej starszego brata Juniora i psa Pirata. Śledząc losy bohaterów komiksu, Czytelnicy znajdują odpowiedzi na wiele pytań, zwłaszcza tych dotyczących ich codziennego życia, relacji z przyjaciółmi, rodzeństwem i rodzicami; uczą się właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej ich przyrody. Młodzi Czytelnicy mają też szansę sprawdzić się w licznych konkursach i quizach. W każdym numerze przykładowy test kompetencji (z odpowiedziami i omówieniem zadań) dla uczniów kończących III klasę. Pozwala młodemu Czytelnikowi, jak i jego rodzicom, śledzić postępy w opanowaniu materiału programowego - i to na bieżąco.

>>> POWRÓT <<<