Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
119

Pismo społeczno-kulturalne skierowane do osób zainteresowanych kulturą i historią żydowską w Polsce i na świecie. 
Otrzymywane bezpłatnie dzięki sponsorowi projektu bezpłatnej prenumeraty - PITax.pl

Magazyn „Chidusz”, wydawany od 2013 roku we Wrocławiu, prezentuje pogłębioną analizę zjawisk dotyczących życia żydowskiego w Polsce: bieżącej polityki, wydarzeń kulturalnych (premier teatralnych, filmowych, wydawniczych), badań historycznych.
W piśmie ukazują się komentarze do Biblii byłego naczelnego rabina Wielkiej Brytanii lorda Jonathana Sacksa – jednego z najbardziej rozpoznawalnych rabinów na świecie.

W każdym numerze „Chiduszu” publikowane są przekłady tekstów w języku jidysz nigdy dotąd nietłumaczone na język polski.

>>> POWRÓT <<<