Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
224

Kontrola zbiorów bibliotecznych - co to takiego?

Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych

Inaczej skontrum lub rewizja zbiorów. 

Podstawę prawną przeprowadzania inwentaryzacji stanowi Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283).

Rozporządzenie określa m.in. częstotliwość przeprowadzania kontroli i tak skontrum powinno być przeprowadzane:

  • co najmniej raz na 5 lat - w bibliotekach z wolnym dostępem do półek;
  • co najmniej raz na 10 lat - w bibliotekach o innym systemie udostępniania (np. zamknięty magazyn), których zbiory nie przekraczają 100 tys. jednostek ewidencyjnych;
  • w sposób ciągły - w bibliotekach o innym systemie udostępniania (np. zamknięty magazyn), których zbiory przekraczają 100 tys. jednostek ewidencyjnych;
  • w sytuacjach wyjątkowych: kradzież, zalanie zbiorów, zmiana na stanowisku bibliotekarza odpowiedzialnego za zbiory, likwidacja biblioteki.

 

W naszej bibliotece inwentaryzacja zazwyczaj odbywa się na przełomie czerwca i lipca.

Skontrum

Kontrola zbiorów bibliotecznych (inwentaryzacja, rewizja zbiorów) w celu ustalenia faktycznego ich stanu i ujawnienia strat (braków) przez porównanie zawartości zbiorów (stanu magazynu) z ewidencją inwentarzową oraz w celu ustalenia przyczyn powstania braków (strat), a także wyciągnięcia wniosków zapobiegawczych i opracowania dezyderatów dla uzupełnienia braków w zbiorach.

źródło: Podręczny słownik bibliotekarza,
Wyd. SBP, Warszawa 2011

Dezyderat

Zapotrzebowanie na określony dokument lub inne formy usług biblioteki, zgłaszane przez czytelników, bibliotekarzy lub wynotowane za źródeł informacji o piśmiennictwie.

źródło: Podręczny słownik bibliotekarza,
Wyd. SBP, Warszawa 2011

Brak względny

Dokument, którego brak w zbiorach stwierdzono podczas skontrum, a którego odnalezienie jest prawdopodobne.

źródło: Podręczny słownik bibliotekarza,
Wyd. SBP, Warszawa 2011

Brak bezwzględny

Dokument, którego brak w zbiorach stwierdzono podczas skontrum, a o którym wiadomo, że nie zostanie odnaleziony.

źródło: Podręczny słownik bibliotekarza,
Wyd. SBP, Warszawa 2011