Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
3

Kieruj w dobrym stylu

Najważniejszy jest zespół i wspólny cel – rozmowa z Katarzyną Walichnowską

Najważniejszy jest zespół i wspólny cel – rozmowa z Katarzyną Walichnowską

O otwieraniu się na zmiany, niepopadaniu w marazm, dbaniu o mieszkańców, zespół biblioteki i osobisty rozwój opowiada Katarzyna Walichnowska – dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, absolwentka pilotażowej edycji programu dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek „Kieruj w dobrym stylu”.

Zapraszamy do lektury wywiadu >>> zobacz <<<

Wypowiedź promująca program Kieruj w dobrym stylu

Zapraszamy do wysłuchania krótkiego podsumowania na temat uczestnictwa p. Katarzyny Walichnowskiej w pilotażowej edycji programu "Kieruj w dobrym stylu. Program dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek"

Wypowiedzi uczestników pilotażu

 

Kieruj w dobrym stylu

Kieruj w dobrym stylu

„Kieruj w dobrym stylu. Program dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek” jest prowadzony przez Fundację Szkoła Liderów na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program Rozwoju Bibliotek wprowadził nowy model działania biblioteki publicznej – model biblioteki, która odpowiada na zmieniające się potrzeby mieszkańców, przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej, w sposób elastyczny i uwzględniający tempo zmian zachodzących w globalnym świecie zapewnia dostęp do informacji, kultury i możliwości uczenia się przez całe życie. To model równie atrakcyjny dla odbiorcy, jak wymagający dla osoby, która zarządza taką instytucją.

W 2014 roku Szkoła Liderów na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zrealizowała pilotażowy program „Kieruj w dobrym stylu. Program dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek”. W pilotażu wzięło udział 27 dyrektorek i dyrektorów bibliotek, którzy skorzystali z oferty szkoleniowej, coachingu indywidualnego i grupowego. W ramach pilotażu zrealizowano też cykl 10 webinariów. 
Bardzo cieszy nas fakt, że w tej grupie znalazła się również nasza Pani dyrektor - Katarzyna Walichnowska.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z pilotażu Kieruj w dobrym stylu oraz do zapoznania się z całym programem.

reportaż          (plik PDF, 9,24 MB)