Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
4

Trylogia Henryka Sienkiewicza, 6 września 2014

W tym roku nasza biblioteka po raz pierwszy dołączyła się do akcji "Narodowe Czytanie".

Zapraszamy do wspólnego czytania w ogrodzie biblioteki "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza"

Narodowe Czytanie

Informacje ze strony www.prezydent.pl:

W tym roku odbędzie się trzecia edycja akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

 
W ubiegłym roku w ponad 700 miejscowościach w całej Polsce odbyło się wspólne czytanie dzieł Aleksandra Fredry. W tym roku spotkamy się podczas wspólnej lektury „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Ten przepojony duchem polskości i głębokiego patriotyzmu cykl powieści od dziesiątków lat kształtuje historyczną wyobraźnię Polaków.
 
Publiczne czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza odbędzie się w całej Polsce 6 września 2014 roku. W Warszawie rozpocznie się o godzinie 12.00 w Ogrodzie Saskim z udziałem inicjatora projektu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Znani polscy aktorzy przeczytają „Potop” – jedną z najsłynniejszych polskich powieści, której pierwsze odcinki pojawiły się w prasie 130 lat temu.  

Zapraszamy wszystkich do wysłuchania Potopu” Henryka Sienkiewicza w Warszawie w Ogrodzie Saskim 6 września od godz. 12.00, a także do wszystkich miejscowości, które biorą udział w Narodowym Czytaniu „Trylogii” w całym kraju.