Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
3

Tydzień Zakazanych Książek

Tydzień Zakazanych Książek!
 
od 30 września do 6 października

W tym roku i my aktywnie włączamy się w akcję propagowaną przez Stowarzyszenie Bibliosfera.org

Tydzień Zakazanych Książek (Banned Books Week) wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest ściśle związany z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, która mówi o wolności słowa.
Jest to jedno z tych praw, do których Amerykanie przywiązują duże znaczenie. Prawo do wolności słowa traktują bardzo poważnie, jako prawo podstawowe, w pewien sposób są z niego dumni - jako z uosobienia ich wolności.

Chcemy, aby Tydzień Zakazanych Książek był nie tylko akcją uświadamiającą, ale żeby był okazją do zainteresowania ciekawymi przypadkami z historii literatury, zachęcił do czytania, także książek, którym przypięto łatkę niepoprawności politycznej, obyczajowej...

Czym skuteczniej zaintrygujemy czytelnika niż aurą tajemniczości, skandalu i etykietką zakazanego owocu?

W naszej bibliotece „zakazane" książki będą miały dodatkową obwolutę z informacjami i odpowiednią grafiką.

Dodatkowo na ogrodzeniu biblioteki zostaną wywieszone plansze „czy wiesz, że..." z ciekawostkami o książkach, które były lub są zakazane.

Do akcji zamierzamy włączać się również przez kolejne lata.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

więcej o akcji w Polsce
więcej o akcji w Stanach Zjednoczonych

Już jest podsumowanie akcji 2012 zapraszamy do lektury: www.bibliosfera.net