Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
90

"Książka na telefon"

na grafice smartfon leżący na stole obok książek, napis zawierający logo biblioteki wraz z pełną nazwą oraz dużym napisem książka na telefon , a także informacją o czasie świadczenia usługi

 

Zapraszamy do zapoznania się

z regulaminem świadczenia usługi

"Książka na telefon" w komorowskiej bibliotece.

 

Regulamin usługi bibliotecznej „Książka na telefon” Gminnej Biblioteki Publicznej  im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

 

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie (dalej jako Biblioteka) umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów poprzez usługę „Książka na telefon”.
 2. Usługa realizowana jest w miarę możliwości technicznych i personalnych Biblioteki.
 3. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby po 70 roku życia, niepełnosprawne bądź nie mające innej możliwości dotarcia do Biblioteki (np. po operacji, poważnym urazie), mieszkające na terenie Gminy Michałowice.
 4. W ramach usługi „Książka na telefon” usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna w wyznaczonych przez bibliotekę dniach i godzinach.
 5. Prawo korzystania z usługi ,,Książka na telefon” nabywa się z chwilą zapisu do Biblioteki.
 6. Książki można zamawiać do wtorku w godzinach pracy instytucji:
  1. telefonicznie pod numerem telefonu 22 350 96 35,
  2. telefonicznie i sms pod numerem telefonu 505 783 959,
  3. e-mailem na adres info@biblioteka-komorow.pl.
 7. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Biblioteki, po wcześniejszych zamówieniach czytelniczych.
 8. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu:
  1. Należy zgłosić chęć zapisu do Biblioteki, a następnie wypełnić deklarację dostarczoną przez bibliotekarza;
   1. bibliotekarz podczas wizyty dostarczy kartę biblioteczną wraz z zamówionymi książkami.
   2. osoba wyrażająca chęć zapisu do biblioteki i posiadająca Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice, proszona jest o zgłoszenie tego podczas pierwszej rozmowy telefonicznej
 9. Wizyty będą realizowane w czwartki w godzinach 10:00-12:00.

 

§ 2. WYPOŻYCZANIE

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć maksymalnie 5 książek i 5 audiobooków i/lub filmów.
 2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego.

 

§ 3. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązujące w bibliotece.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem publikacji.
 3. Zmiany regulaminu wprowadzane są w trybie jego ogłoszenia.
 4. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.biblioteka-komorow.pl