Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
6

Tydzień z Internetem 2014

 

Biblioteka w Komorowie po raz pierwszy weźmie udział w ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z Internetem.

Tegoroczna edycja kampanii odbędzie się w dniach 24-30 marca br. Jej myśl przewodnia to zdobywanie i rozwijanie umiejętności cyfrowych potrzebnych w nowoczesnej europejskiej gospodarce.

Kampanię objął honorowym patronatem
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

 

W ramach kampanii w naszej bibliotece będzie zorganizowane spotkanie dla seniorów "Pole do popisu".

Na spotaknie "Pole do popisu"
zapraszamy 26 marca o godz. 10:30


"Pole do popisu" jest kursem online dla seniorów z wyszukiwania informacji w Internecie, połączony z wiedzą o rozwoju kompetencji poprzez narzędzia online oraz wolontariacie dla seniorów.
Podczas internetowego, przeprowadzonego na żywo wykładu, uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z komputera oraz jak przez Internet zdobywać wiedzę i kompetencje, które mogą być przydatne na rynku pracy. Przekonają się, jak pomóc we wskazaniu kierunków rozwoju swoim dzieciom czy wnukom, sprawdzą również, gdzie szukać informacji pomocnych w znalezieniu pracy i dlaczego na emeryturze warto zostać wolontariuszem.
Autorami scenariusza są Orange Polska i Fundacja Orange.

 

Dodatkowo kampanii towarzyszy konkurs dla uczestników spotkańzorganizowanych w ramach Tygodnia z Internetem 2014 - "Odyseja technologiczna 2025".
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu krótkiej pracy pisemnej w dowolnej formie (esej, felieton, wiersz, reportaż), w której uczestnik zaprezentuje jeden dzień swojego życia w świecie nowych technologii w roku 2025.
Uczestnicy w zgłoszeniu konkursowym będą wskazywać instytucję - organizatora spotkania podczas Tygodnia z Internetem.
Przewidziane są nagrody zarówno dla osób indywidualnych - autorów zgłoszeń konkursowych, jak i dla wskazanych przez nich instytucji.

 

Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna ogólnoeuropejska kampania, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu. Działania w ramach kampanii polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań mających pokazać ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów i zastosowań nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali. Na szczeblu europejskim Tydzień z Internetem koordynuje sieć organizacji Telecentre Europe. Inicjatywę tę aktywnie wspiera Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i Komisarz Unii ds. Agendy Cyfrowej. Koordynatorem krajowym kampanii w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Tydzień z Internetem organizowany jest w Polsce już po raz czwarty.

PARTNERZY KAMPANII

  • Centrum Edukacji Obywatelskiej - działania informacyjne skierowane do szkół
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL - działania informacyjne skierowane do społeczności lokalnych
  • Federacja Inicjatyw Oświatowych - działania informacyjne skierowane do szkół
  • Fundacja Aktywizacja - działania informacyjne skierowane do pracowni komputerowych, dwa scenariusze dla e-centrów (korzystanie z komputera w poszukiwaniu pracy, „Usiądź na moim miejscu" - zeszłoroczny scenariusz zmodyfikowany i skierowany do pracodawców), inne samodzielne działania promocyjne skierowane do e-centrów
  • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych - przygotowanie scenariusza „Zagraj w przyszłość" przy wykorzystaniu zasobów projektu „Link do przyszłości"
  • Orange Polska i Fundacja Orange - przygotowanie scenariusza „Pole do popisu", ufundowanie nagród w konkursie, wsparcie organizacyjne
  • Microsoft - działania informacyjne skierowane do e-centrów, wsparcie organizacyjne
  • UPC Polska - działania informacyjne skierowane do Pracowni UPC i partnerów lokalnych, ufundowanie nagród w konkursie

 

Dowiedz się więcej o kampanii Tydzień z Internetem 2014!