Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
4

Seminarium „Rozwój społecznościowy oparty na zasobach - czyli siła relacji i współdziałania”

Seminarium „Rozwój społecznościowy oparty na zasobach - czyli siła relacji i współdziałania”

Przedstawicielki naszej biblioteki uczestniczą i mają swój głos w ogólnopolskim seminarium "Rozwój społecznościowy oparty na zasobach - czyli siła relacji i współdziałania".

Seminarium odbyło się w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w dniach 19 -20 czerwca 2017 r. Przedsięwzięcie organizowane jest w oparciu w partnerską współpracę: Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie, Stowarzyszenia K40, Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania aktywności Lokalnej – CAL. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Krzysztof Grabka - Wójt Gminy Michałowice.

Było to wyjątkowe spotkanie osób, które na co dzień pracują w lokalnych społecznościach (tj.organizatorów społeczności lokalnych - pracowników socjalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych). Spotkanie miało charakter edukacyjny i było okazją do refleksji i wymiany doświadczeń praktyków z całego kraju. Punktem wyjścia prowadzonych refleksji i rozważań nad rozwojem społeczności lokalnych były między innymi praktyki mające miejsce na terenie Gminy Michałowice. 

Drugiego dnia podczas wizyty studyjnej goście odwiedzili naszą bibliotekę, gdzie zostały zaprezentowane im projekty związane m.in. z organizacją warsztatów „Aktywnie do rozwoju”, „Pokój zagadek pani Marii”, czy „Odjazdowy Bibliotekarz”.