Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
57

Rumunia śladami Romów

23 listopada 2018 w naszej czytelni gościliśmy założyciela Muzeum Kultury Romów w Warszawie Pana Andrzeja Grzymałę-Kazłowskiego.

 

Warsztaty dla dzieci

Warsztaty dla dzieci

 

Zajęcia prowadzone dzięki Papusza & Muzeum Kultury Romów w Warszawie – będące kontynuacją działań związanych z edukacją oraz propagowaniem wiedzy o historii i kulturze Romów zakończyły się.

Warsztaty prowadzone były we współpracy z Fundacja Edukacji Międzykulturowej, dedykowane były dla dzieciaków ze szkół podstawowych i przedszkoli. Niezmiernie miło nam poinformować, że w październiku z zajęć skorzystało 162 uczniów!

Rumunia śladami Romów

Czy Cyganie to Romowie, i dlaczego nie zawsze tak?
Kim są Romowie i skąd przybywają?
Czy Rumunia jest ojczyzną Romów?

Te i wiele innych zagadnień związanych z pochodzeniem, podziałami etnicznymi, profesjami, tradycjami i zwyczajami Romów poruszy w swojej opowieści nasz Gość – Andrzej Grzymała-Kazłowski, cyganolog i założyciel Muzeum Kultury Romów w Warszawie.

Zapraszamy 23.11.2018 tradycyjnie o godzinie 18.00 

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Muzeum Kultury Romów w Warszawie – jest to kontynuacja działań związanych z edukacją oraz propagowaniem wiedzy o historii i kulturze Romów” dofinansowanego z dotacji przyznanej przez Ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w 2018 r.

Miesiąc Romski w Komorowie

Miesiąc Romski w Komorowie

Od poniedziałku 29. października w naszej bibliotece zaczyna się Miesiąc Romski. 
Wraz z Fundacją Edukacji Międzykulturowej oraz Muzeum Kultury Romów w Warszawie chcemy przybliżyć naszym czytelnikom historię, kulturę oraz zwyczaje Romów.

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wybór książek o kulturze Cyganów, ich baśniach i zwyczajach. Ponadto w bibliotece można zobaczyć wystawę plansz z ikonografią kolekcji Muzeum Kultury Romów. Dodatkowo podczas całego miesiąca będą organizowane warsztaty dla dzieci, a wszystkie nasze działanie zostaną zwieńczone piątkowym (23.11) spotkaniem z Panem Andrzejem Grzymałą-Kazłowskim.

O WYSTAWIE:
Wystawa Ikonografii z kolekcji Muzeum Kultury Romów w Warszawie przedstawia Cyganów (Romów) w ujęciu historycznym i etnograficznym. Najstarszym, prezentowanym na wystawie, jest włoski wizerunek wędrownej Cyganki z końca XVI w. Większość obrazów pochodzi z końca XIX w. – są to przede wszystkim malarstwo i fotografia reprodukowane na ówczesnych kartach pocztowych. Ostatnie zdjęcia wędrownych Kełderaszy pochodzą już z XXI w. i wykonane zostały w Rumunii. Na wystawie odnajdziemy tabory nomadów, mahale i domostwa osiadłych Romów, portrety i sceny rodzajowe stworzone we wszystkich miejscach gdzie mieszkali lub pojawiali się Romowie – od Persji, przez Bośnię, Polskę po hiszpańską Andaluzję.

 

O MUZEUM KULTURY ROMÓW W WARSZAWIE

Muzeum Kultury Romów w Warszawie działa na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu Muzeum. Założycielem i właścicielem Muzeum jest Andrzej Grzymała-Kazłowski, absolwent Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium z zakresu cyganologii), związany ze środowiskiem romskim od ponad 20. lat. W latach 2001 – 2010 był głównym specjalistą do spraw romskiej mniejszości etnicznej w Wydziale Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji. Jest m.in. współautorem rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, odpowiadał za jego wdrożenie oraz koordynację na szczeblu centralnym. W latach 2006 – 2014 A. Grzymała-Kazłowski był ekspertem oceniającym wnioski składane do realizacji w ramach tzw. komponentu romskiego (Poddziałanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Obecnie jest niezależnym ekspertem oraz badaczem problematyki romskiej.

Zbiór cyganologiczny będący fundamentem Muzeum powstawał od początku lat 90. XX w. Kolekcja powiększała się z upływem lat oraz pogłębianiem osobistych kontaktów A. Grzymała-Kazłowskiego z samymi Romami, kolekcjonerami, antykwariuszami, a także wraz z rosnącą liczbą podróży, szczególnie na Bałkany. Dziś kolekcja Muzeum Kultury Romów, to unikalny w skali kraju – największy pozostający w rękach prywatnych – zbiór cyganaliów. W skład kolekcji wchodzi około 3000 obiektów, m.in. dokumenty historyczne, wśród których jest jeden z najstarszych zapisków dotyczących Romów w Europie – karta z hasłem „o Cyganach” z wydanej w 1574 r. w Bazylei Cosmographiae universalis libri III "Von dem Deutschen Land" Sebastiana Münstera, pruskie i austriackie XVIII-wieczne akty banicyjne, niemieckie dokumenty z okresu II WŚ oraz liczny zbiór fotografii z tego okresu. Kolekcje tworzy także zbiór malarstwa: prace artystów polskich, rumuńskich, czeskich z początku XX w., prace współcześnie działających artystów romskich, liczne grafiki, litografie, druki. Klejnotami koronnymi kolekcji są dwa wagonowe wozy wędrownych Romów z przełomu lat 50. i 60. XX w. W Polsce przetrwało tylko kilkanaście wozów tego typu (w tym 5. w Muzeum Okręgowym w Tarnowie). Zbiory etnograficzne uzupełniają przykłady romskiego rzemiosła i rękodzieła – kotły, patelnie, elementy strojów romskich, biżuteria.

Część zbiorów była pokazywana na kilku wystawach w Polsce, jednak przede wszystkim były to wyjątki z kolekcji malarstwa, grafik i widokówek. Najpełniejszą dotychczas prezentacją kolekcji była wystawa „Pe drom baro” zorganizowana w 2017 r. w Muzeum Etnograficznym - Muzeum Narodowe we Wrocławiu (wystawie towarzyszył bogato ilustrowany album). Ikonografia publikowana była w romskich periodykach „Romano Atmo”, „Romano Dźipen”, „Kwartalnik Romski”, w albumach „Małopolska Przed stu laty”, „Romowie w sztuce”, katalogach grupy artystycznej „Romani Art”, w książkach „Papusza” Angeliki Kuźniak, „Cyganie na polskich drogach” i „Demony cudzego strachu” Jerzego Ficowskiego. Ikonografia wykorzystana była także przy tworzeniu koncepcji wizualnej, scenografii i kostiumów filmu „Papusza” Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze. Wóz od 2007 r. każdego roku włącza się w organizowany przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów.

W 2015 r. pod adresem www.romuzeum.pl uruchomiona została wirtualna odsłona Muzeum Kultury Romów w Warszawie. Strona internetowa Muzeum prezentuje część zbiorów w układzie pięciu działów: starodruki, sztuka, fotografia, kultura materialna i rzemiosło oraz biblioteka. W zakładkach „aktualności” oraz „o muzeum” znajdą Państwo informacje o Romach w Polsce i Europie, ich kulturze, historii i życiu współczesnym.

Celem Muzeum jest nie tylko gromadzenie i udostępnianie zbiorów, ale także propagowanie rzetelnej wiedzy na temat historii, tradycji, kultury Romów oraz szeroko rozumianej problematyki związanej ze społecznością romską w Polsce i na Świecie.

Zapraszamy!

 

Muzeum Kultury Romów w Warszawie

www.romuzeum.pl

kontakt: romuzeum@op.pl

+48 605 610 559

 

multimedia:

https://www.youtube.com/watch?v=hdhSxqcciqs&feature=youtu.be

https://warszawa.tvp.pl/29311972/02032017

https://www.youtube.com/watch?v=36I_fIitETI

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,16305561,Powstaje_Muzeum_Romow__Pokaza_m_in__cyganskie_wozy.html

http://www.polskieradio.pl/8/402/Artykul/977202,Jerzy-Ficowski-i-biblia-cyganologii

www.facebook.com/Papusza1/