Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
65

Na Jedwabnym Szlaku. Uzbekistan śladami Leona Barszczewskiego

Na Jedwabnym Szlaku. Uzbekistan śladami Leona Barszczewskiego

Na Jedwabnym Szlaku. Uzbekistan śladami Leona Barszczewskiego” to opowieść Igora Strojeckiego z podróży śladami jego pradziadka, Leona Barszczewskiego. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane zdjęcia współczesnego Uzbekistanu, m.in. fascynujących miast Chiwy, Buchary czy Samarkandy, ukazujące niezwykłą architekturę meczetów, medres i twierdz oraz codzienne życie tamtejszych mieszkańców. Współczesne widoki będzie można porównać z dawnymi ujęciami utrwalonymi przez podróżnika Leona Barszczewskiego. Zapraszamy w podróż do tętniących życiem i kolorami miejsc pełnych historii i egzotyki. Spotkanie uzupełni prezentacja wielobarwnych, tradycyjnych tkanin, czapeczek i strojów pochodzących z Republiki Uzbekistanu ze zbiorów autora.

 

Patronat honorowy Ambasady Republiki Uzbekistanu w Warszawie. 

Igor Strojecki

od 1977 r. zajmuje się historią swojej rodziny, pasjonuje historią Warszawy i związanych z nią rodów. Jest autorem i inicjatorem ponad 200 wystaw poświęconych swoim przodkom, m.in. Leonowi Barszczewskiemu, aktorce Elżbiecie Barszczewskiej czy wynalazcy, badaczowi psychologii, przyjacielowi Bolesława Prusa, Julianowi Ochorowiczowi, prezentowanych w muzeach i instytucjach kultury w całej Polsce. Autor albumu pt. „Leon Barszczewski (1849-1910). Od Samarkandy do Siedlec”, książki "Utracony świat. Podróże Leona Barszczewskiego po XIX wiecznej Azji Środkowej" oraz innych licznych artykułów. Propaguje genealogię. Za swoją społeczną działalność został uhonorowany w Siedlcach nagrodą im. Ludomira Benedyktowicza oraz Nagrodą Złotego Jacka.

We wrześniu 2021 r. został odznaczony medalem "30-lecia Niepodległości Uzbekistanu" przyznanym przez prezydenta Republiki Uzbekistanu Shavkata Mirziyoyeva za wkład w promowanie dziedzictwa kulturowego tego kraju. Członek Światowego Towarzystwa Badań, Ochrony i Popularyzacji Dziedzictwa Kulturowego Uzbekistanu