Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
35

Literacki Klub Podróżnika

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą spotkań dla dorosłych i młodzieży w ramach Literackiego Jedwabnego Szlaku

więcej

15 listopada

Grupa dzieci z Zielonego Przedszkola w Granicy odwiedzi naszą bibliotekę i wysłucha pięknej japońskiej opowieści. Zajęcia poprowadzi Monika Bryzek z Fundacji Edukacji Międzykulturowej.

22 listopada

Grupa dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie odwiedzi naszą bibliotekę i wysłucha pięknej japońskiej opowieści. Zajęcia poprowadzi Monika Bryzek z Fundacji Edukacji Międzykulturowej.

29 listopada

Grupa dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie odwiedzi naszą bibliotekę i wysłucha pięknej japońskiej opowieści. Zajęcia poprowadzi Monika Bryzek z Fundacji Edukacji Międzykulturowej.

Przedszkolaki (i nie tylko) z wizytą u Żółtego Cesarza

Przedszkolaki (i nie tylko) z wizytą u Żółtego Cesarza

Miesiąc październik w ramach projektu Literacki Jedwabny Szlak był poświęcony kulturze i tradycji Chin. Naszą Bibliotekę odwiedziły 3 grupy dzieci z terenu Gminy Michałowice i okolic - Zielone Przedszkole z Komorowa, Przedszkole Niepubliczne "BAVI" z Pęcic, „zerówka” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.

Czy w Bibliotece można podróżować? – zapytała p. Monika.

Tak!!! Dzięki książkom!!! – odpowiedzieli nasi bystrzy, najmłodsi czytelnicy.

Pani Monika opowiedziała dzieciom legendę o Żółtym Cesarzu, który wszystkie ważne decyzje podejmował w swoim niezwykłym biurze. Dlaczego niezwykłym? Bo biuro cesarza znajdowało się w ogrodzie morwowym. Drzewa morwy sprzyjały podejmowaniu mądrych decyzji i dawały smaczne owoce. Zawsze kiedy chciał podjąć decyzję to zjadał taki owoc. Nasi goście mieli również okazję przekonać się jak wyglądają i smakują owoce morwy. Dzieci zajadały się owocami morwy w Bibliotece…. a tymczasem w naszej opowieści, pewnego dnia coś zaczęło zjadać liście morwy i drzewa w ogrodzie cesarza stawały się coraz brzydsze. Zaniepokojony władca poprosił swoją żonę, aby przyjrzała się całej tej sytuacji…..małe białe gąsienice, które w miarę jedzenia rosły i rosły, pewnego dnia zniknęły a zamiast nich pojawiły się kokony – i tak nasi młodzi czytelnicy dowiedzieli się krok po kroku jak powstaje jedwab i do czego jest wykorzystywany. W drugiej części zajęć dzieci mogły ozdobić szatę Żółtego Cesarza własnoręcznie pokolorowanymi smokami z jedwabnymi wąsami, którą można było podziwiać odwiedzając Bibliotekę przez cały miesiąc.

Natalia Kremplak

11 października

Grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie odwiedzi naszą bibliotekę i wysłucha pięknej opowieści o mądrym władcy - Żółtym Cesarzu. Zajęcia poprowadzi Monika Bryzek z Fundacji Edukacji Międzykulturowej.

18 października

Grupa dzieci z Przedszkola BAVI w Pęcicach odwiedzi naszą bibliotekę i wysłucha pięknej opowieści o mądrym władcy - Żółtym Cesarzu. Zajęcia poprowadzi Monika Bryzek z Fundacji Edukacji Międzykulturowej.

25 października

Grupa dzieci z Zielonego Przedszkola w Granicy odwiedzi naszą bibliotekę i wysłucha pięknej opowieści o mądrym władcy - Żółtym Cesarzu. Zajęcia poprowadzi Monika Bryzek z Fundacji Edukacji Międzykulturowej.

Jak odnaleźć się w chińskiej rzeczywistości? Strategie polskich studentów w Państwie Środka

Jak odnaleźć się w chińskiej rzeczywistości? Strategie polskich studentów w Państwie Środka

W dzisiejszych czasach możliwości przemieszczania są o wiele większe niż były kiedyś. Ludzie, korzystając z owych możliwości migrują do innych krajów z powodu pracy, nauki czy też chęci zmiany miejsca zamieszkania. Tematyka migracji jest szeroka, dlatego też pisząc swoją pracę licencjacką skupiłam się na wybranym problemie – krótkoterminowej migracji edukacyjnej, mającej charakter wyjazdu do odległego kraju, cechującego się znaczną odmiennością kulturową. Swoje badanie przeprowadziłam wśród polskich studentów, którzy zdecydowali się na wyjazd do Chin w celach edukacyjnych. Natomiast głównym celem pracy było przedstawienie strategii badanych w radzeniu sobie z szokiem kulturowym jak i samym procesem zaadoptowania się w nowej sytuacji. Inspiracją do napisania pracy o takiej tematyce były moje własne doświadczenia wynikające z pobytu w Chinach. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w moim przypadku był to wyłącznie wakacyjny obóz językowy, jednakże ten czas wystarczył, abym zrozumiała jak ciężkim zadaniem może być zaadoptowanie się. Chciałam zobaczyć czy moje przeżycia pokrywają się w jakimś stopniu z przeżyciami innych studentów, którzy podobnie jak ja odbyli podróż do Chin.

Chińska Republika Ludowa jest najliczniejszym państwem na świecie pod względem liczby ludności i jest uważana za jedno z najbardziej intrygujących państw. W języku chińskim Chiny nazywane są „Państwem Środka- Zhongguo”. Potwierdzenie tego określenie ukazują mapy chińskie, które różnią się zasadniczo od tych, które Europejczycy widzą na co dzień w atlasie.

mapa

W Chinach zaobserwować można również duże zróżnicowanie wewnętrzne w obrębie kraju. Odmienne życie występuje na peryferiach dużych miast, w wioskach czy w samych metropoliach. Specyfika tej różnorodności skupia się na aspektach związanych ze zwykłym trybem życia ale też tradycjami, kuchnią czy językiem. Styl życia w mieście jest szybki, nieuchwytny i nowoczesny, natomiast w wioskach chińskich życie jest spokojne i melancholijne. W swojej pracy skupiłam się głównie na metropoliach Chin ponieważ, to właśnie ten kierunek wybierali studenci wyjeżdżający na studia. Chińskie miasta takie jak Pekin, Szanghaj, Kanton czy Tiencin na pierwszy rzut oka mogą przerazić.  Wielkość i ogrom zabudowy, ludzi, samochodów czy smogu niezbyt zachęca do pobytu w tej części kraju. Różnice między dużymi europejskimi miastami a chińskimi można zobaczyć chociażby na przykładzie bloków, które w Chinach są bardzo wysokie i gęsto położone. Innym przykładem jest na pewno ruch uliczny, który w Chinach rządzi się własnymi zasadami. Można powiedzieć, że czasem odnosi się wrażenie jakby w ogóle nie było zasad na drodze.

Dodatkowo, Chiny są krajem niedemokratycznym, w którym autorytarne rządy sprawuje Komunistyczna Partia Chin, przez co w wielu aspektach różni się od demokratycznej Europy. Zauważyłam to kiedy sama byłam w Chinach, a dokładniej w Tiencinie, akurat w tym okresie, doszło do wybuchu w elektrowni. Dane dotyczące liczby ofiar śmiertelnych znacznie różniły się od danych przedstawianych w polskich mediach. W Chinach możemy również spotkać aspekty, które oprócz zdziwienia budzą zachwyt. Przykładem może być przepyszna kuchnia, starożytne zabytki czy spotykana bardzo często pomocność jak i uprzejmość ludzi.

Jak już wspominałam głównym celem mojej pracy było opisanie strategii adaptacyjnych polskich studentów w odmiennej kulturowo rzeczywistości jakim były Chin oraz ich postawy wobec tej różnorodności kulturowej. Wśród osób, które opowiadały mi o swoich pierwszych dniach w Chinach, większość jest, lub też była, studentami sinologii. Wspominam o tym ze względu na to, że takie osoby jadą do tego kraju już z rozległą wiedzą o kulturze chińskiej, gdyż uczyli się o tym na studiach lub też na skutek zamiłowania do tematu. Proces adaptacji nie jest zjawiskiem bezpośrednio widocznym, dlatego też w swoim badaniu musiałam odnieść się do przyjętych przez mnie wyznaczników, które miały na celu pomóc mi w odnalezieniu tychże strategii.

Przyjęte przez mnie wskaźniki adaptacji :

  1. Motyw wyjazdu
  2. Wybór miasta
  3. Pierwsze dni po przyjeździe
  4. Relacje interpersonalne
  5. Tęsknota za domem

 

Na podstawie wyznaczonych wskaźników adaptacji uzyskałam obraz postaw badanych w kontakcie z kulturą. Wychodząc od problemów, jakie spotykali na swojej drodze często przy okazji opowiadali o sposobach na ich rozwiązanie. Najważniejszy był motyw wyjazdu. Jak potwierdziło moje badanie, cel jednostki stanowi ważny element w procesie adaptacji. Im człowiek ma silniejszą motywację tym łatwiej było mu sprostać wszelkim trudnościom na miejscu. Podobnie jest w przypadku wiedzy o miejscu do którego zamierza się na jakiś czas przeprowadzić. W przypadku studentów wiele osób zaznaczało, że przy decyzji opierali się na opiniach innych osób oraz na tym co przeczytali bądź obejrzeli. Doszłam do wniosku, że im więcej badany wiedział o mieście na który się decyduje, tym łatwiej żyło mu się w danym środowisku.

Duże znaczenie w procesie adaptacji mają pierwsze dni spędzone w danym miejscu. W swojej pracy założyłam, że to właśnie pierwszy kontakt z otaczającą rzeczywistością decyduję o konkretnym przebiegu adaptacji. Na samym początku badani spotykali najwięcej problemów z którymi musieli sobie poradzić tak, żeby później osiągnąć sukces. Główną trudnością początkowo była bariera językowa. Nieznajomość języka powodowała przeszkody w załatwieniu prostych, codziennych spraw. W procesie adaptacji nieznajomość języka chińskiego nie była jednak konieczna. Stanowiła problemem z którym wielu studentów radziła sobie, prosząc o pomoc innych obcokrajowców, którzy byli już zazwyczaj obeznani. Drugą strategią polskich studentów było poznawanie okolicy. Według nich znajomość obszaru wokół uniwersytetu jak i miasta była dużym ułatwieniem w późniejszym okresie.

Zastanawiające było dla mnie było jak ludzie radzą sobie z poczuciem tęsknoty podczas tego typu wyjazdów. Podczas rozmów ze studentami odniosłam wrażenie, że nie stanowi to jednak dla nich dużego problemu. Owszem, tęsknili za bliskim, jednakże radzili sobie z tym będąc w stałym kontakcie z domem. Kiedy w świadomości studentów pojawiał się element nostalgii z czasem on zanikał. Stan przygnębienia był zależny od człowieka, a co najciekawsze nie wszyscy go doświadczali a ci którzy tak to z różną częstotliwością.

Według socjologów człowiek jest istotą społeczną, przez co potrzebuje kontaktu z innymi ludźmi. W wyniku migracji, ten kontakt może mieć jednak różnorodny przebieg. W przypadku migracji edukacyjnych zakłada się, że studenci z innych krajów zazwyczaj trzymają się razem, tworząc grupy narodowościowe. Powodem takiego zjawisko są uprzedzenia, stereotypy oraz różnice w sposobie bycia. W wyniku mojego badania powyższe założenie zostało potwierdzone. Studenci jadąc do Chin zamykali się w grupach złożonych z innych obcokrajowców. Badani deklarowali, że przyczyną były różnice kulturowe oraz stosunek Chińczyków do cudzoziemców. Nastawienie Chińczyków wynikało z myślenia hierarchicznego oraz zaciekawiania osobami białej karnacji. W konsekwencji, polscy studenci cały czas mieli poczucie obcości. Drugim powodem było przekonanie, że z osobami, które są w podobnej sytuacji łatwiej jest nawiązać kontakt.

Podsumowując nie ma jednego uniwersalnego sposobu na odnalezienie się w nowej kulturze, gdyż wszystko zależy to od konkretnego człowieka, a dokładniej od motywu jednostki jak i jej stosunku do odmiennej kultury. Na pewno są aspekty, które mogą bardzo ułatwić życie, jak na przykład znajomość języka kraju do którego się przyjeżdża, wiedza o danym miejscu oraz kontakt z innymi ludźmi. Dlatego też, w przypadku migracji edukacyjnych nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy takie osoby się izolują czy integrują, wszystko zależy od postawy jednostkowej i jej stosunku do nowej kultury. Jedno jest pewne integracja ze społeczeństwem przyjmującym jest jednym z najważniejszych kryteriów dzięki któremu proces adaptacji przebiega prawidłowo.

Aleksandra Wodzińska

AW
Aleksandra Wodzińska, jest absolwentką socjologii na wydziale Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, interesuje się antropologią kulturową, zróżnicowaniami, podróżowaniem oraz Chinami. Zamiłowanie do Państwa Środka zapoczątkowała nauka języka chińskiego na uniwersytecie. Chiny od ponad trzech lat stanowią ważny element w jej życiu. Potwierdził to pobyt w Chinach, kiedy mogła zobaczyć codzienność mieszkańców tego kraju. Swoją pracę dyplomową postanowiła napisać właśnie w oparciu o swoje zainteresowania i pasje. W powyższym artykule podzieliła się z Państwem wnioskami z przeprowadzonych badań.

Koniec wakacyjnych voyage'y?

Koniec wakacyjnych voyage y?
Jedwabna nić

Niekoniecznie!!!!!
Zapraszamy do kontynuacji podróży po Literackim Jedwabnym Szlaku.

Miesiąc wrzesień poświęcony był Kirgizji. Odwiedziły nas 3 grupy przedszkolaków z terenu Gminy Michałowice i okolic  - Niepubliczne Przedszkole i Klub Malucha Prestige For Kids w Komorowie, Przedszkole Raz Dwa Trzy w Kaniach, Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego Sióstr Służebniczek N.M.P w Komorowie. Dzieci usłyszały piękną opowieść o gospodarnym Chamdamie i jego niezwykłym ogrodzie, w którym rosło pewne drzewo. Na początku suche jak wiór, pod okiem Chamdama zakwitło i dało najróżniejsze owoce - jakie? Pani Agnieszka przyniosła ze sobą różne owoce - te znane dzieciom, jak jabłka, pomarańcze, mandarynki czy kiwi - i te, z którymi spotkały się po raz pierwszy - awokado, figa, kokos czy granat. Wspólnie zastanawialiśmy się jak dostać się do środka kokosa, sprawdzaliśmy czy granat jest rzeczywiście wybuchowy, jakiego koloru są w środku, jak pachną i oczywiście jak smakują! W drugiej części zajęć dzieci pokolorowały owoce i ozdobiły nimi drzewa, na wzór tego z opowieści o Chamdamie – dobrym i uczciwym synu ogrodnika.

Natalia Kremplak

Przedszkolaki
Przedszkolaki
Jaki to owoc?
Jaki to owoc?
Niezwykłe drzewo
Niezwykłe drzewo

20 września

Grupa dzieci z Niepublicznego Przedszkola i Klubu Malucha PrestigeForKids z Komorowa odwiedzi naszą bibliotekę i wysłucha pięknej opowieści o dobrym i pracowitym Chamdamie i jego niezwykłym ogrodzie. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Dziarmaga-Czajkowska z Fundacji Edukacji Międzykulturowej.

21 września

Grupa dzieci z Punktu Przedszkolnego i Klubu Malucha Raz Dwa Trzy z Kań Helenowskich odwiedzi naszą bibliotekę i wysłucha pięknej opowieści o dobrym i pracowitym Chamdamie i jego niezwykłym ogrodzie. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Dziarmaga-Czajkowska z Fundacji Edukacji Międzykulturowej.

27 września

Grupa dzieci z Przedszkola - Ochronki im.Edmunda Bojanowskiego Sióstr Służebniczek N.M.P z Komorowa odwiedzi naszą bibliotekę i wysłucha pięknej opowieści o dobrym i pracowitym Chamdamie i jego niezwykłym ogrodzie. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Dziarmaga-Czajkowska z Fundacji Edukacji Międzykulturowej.

Co działo się w pierwszej połowie projektu:

W ramach projektu Literacki Jedwabny Szlak w miesiącach od kwietnia do czerwca Biblioteka gościła ponad 150 dzieci z 6 przedszkoli z Komorowa i okolic.

W kwietniu odbyły się u nas zajęcia z dziećmi poświęcone kulturze i tradycji Turcji. Łącznie odwiedziły nas 3 grupy przedszkolaków: grupa Pszczółek z Zielonego Przedszkola, Grupa Motylków i Biedronek z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.
Dzieci dowiedziały się co to jest ten dziwnie brzmiący „Jedwabny Szlak”, jak wygląda na mapie i przez jakie prowadzi kraje. Wspólnie z Panią Moniką z Fundacji Edukacji Międzykulturowej porozmawiali o podróżach, środkach transportu i… odległościach. Nie zabrakło również opowieści – dzieci wysłuchały opowieści o mądrym Turku - Hodży Nasredinie. Przedszkolaki dowiedziały się również jak wygląda tradycyjny strój turecki, jak pije się herbatę w Turcji i że głośne mieszanie łyżeczką wcale nie jest tam niczym niegrzecznym! Pani Monika pokazała przedszkolakom pięknie zdobione ceramiczne talerze tureckie, które posłużyły dzieciom jako inspiracja do stworzenia własnych talerzy zdobionych krepiną, kredkami i cekinami. Powstałe arcydzieła wszystkich trzech grup przedszkolaków, które uczestniczyły w zajęciach na temat Turcji można było podziwiać w pokoju Pani Marii do końca miesiąca. Później prace dzieci zostały przekazane do przedszkoli skąd mali artyści mogli zabrać swoje „ceramiczne talerze” do domu.

Miesiąc maj był poświęcony kulturze i tradycji Gruzji. Łącznie odwiedziły nas 3 grupy przedszkolaków: grupa: grupa dzieci z Punktu przedszkolnego i klubu malucha Raz, Dwa, Trzy oraz Skrzatów i Żabek z Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi. Dzieci dowiedziały się gdzie leży Gruzja, i że mieszkają w niej nie Gruzjanie a Gruzini. Przedszkolaki wysłuchały legendy o powstaniu państwa gruzińskiego, o Gruzinach kochających życie i nieznoszących kłótni. Pani Monika opowiedziała o tradycyjnej gruzińskiej biesiadzie nazywanej ‘supra’ i o Tamadzie, który jej przewodzi wznosząc toasty. Dzieci mogły zobaczyć oryginalne nakrycie głowy Tamady i kielich zrobiony z rogu kozicy górskiej nazywany kranchi. W drugiej części zajęć przedszkolaki wykonały własne niepowtarzalnie ozdobione kielichy. Na zakończenie Pani Monika wcieliła się w rolę Tamady i zaprosiła wszystkich do wznoszenia toastów – za chleb! Za mamę! Za tatę! Za dziadka! Za pizzę! Za króla! I za wszystkie dzieci, żeby były zdrowe i grzeczne! Kielichy były podziwiane do końca maja przez wszystkich odwiedzających bibliotekę, a później przekazano je przedszkolom i znów piękne prace trafiły w ręce naszych małych artystów.

W czerwcu nie zwalnialiśmy tempa - przedszkolaki z Przedszkola Gumisiowy Raj w Regułach, Niepublicznego Przedszkola „Dobre Przedszkole” i Zielonego Przedszkola poznawały kulturę Iranu. Na początku dzieci dowiedziały się gdzie leży Iran, jak duże jest to państwo, ilu ma mieszkańców i z czego słynie. Porozmawialiśmy również na temat Jedwabnego Szlaku – dzieci dowiedziały się dlaczego tak się nazywał i jak kiedyś kupcy podróżowali. Zgodnie stwierdziliśmy, że kiedyś podróże były dużo dłuższe, ale również dzięki temu zdecydowanie ciekawsze. Pani Agnieszka przeczytała piękną perską opowieść o róży i słowiku ze zbioru baśni „Dar rzeki Fly”. Dzieci ułożyły puzzle i zgadywały co takiego może znajdować się na powstałych zdjęciach. W drugiej części zajęć dzieci wspólnie stworzyły piękne perskie dywany zdobione kwiatami i motylami. Dodatkowo dzieci wykorzystały zdjęcia kwiatów i drzew – tak, aby nasze kobierce przypominały piękne perskie ogrody. Dywany można było oglądać do końca czerwca w naszej bibliotece.  

Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci: Róża i słowik

Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci: Róża i słowik

Podczas zajęć dzieci wysłuchają pięknej perskiej opowieści o ogrodzie i niezwykłej przyjaźni, a później wykonają przepiękne kobierce.
 

7 czerwca

Grupa dzieci z Gumisiowego Raju z Reguł odwiedzi naszą bibliotekę i wysłucha pięknej opowieści o ogrodzie różanym. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Dziarmaga-Czajkowska z Fundacji Edukacji Międzykulturowej.

14 czerwca

Dzieci odwiedzą naszą bibliotekę i wysłuchają pięknej opowieści o ogrodzie różanym. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Dziarmaga-Czajkowska z Fundacji Edukacji Międzykulturowej.

21 czerwca

Grupa dzieci z Zielonego Przedszkola z Granicy odwiedzi naszą bibliotekę i wysłucha pięknej opowieści o ogrodzie różanym. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Dziarmaga-Czajkowska z Fundacji Edukacji Międzykulturowej.

Warsztaty literacko - plastyczne dla dzieci: Jak powstała Gruzja

Warsztaty literacko - plastyczne dla dzieci: Jak powstała Gruzja
Przedszkolaki na zajęciach dowiadują się, że aby dobrze poznać i zrozumieć Gruzję oraz jej mieszkańców –  Gruzinów (którzy sami nazywają się Kartlami) warto posłuchać legendy o powstaniu tego pięknego kraju i co w niej jest takiego niezwykłego?
W opowieści nie brakuje pięknych krajobrazów, uczt, śpiewów, ale również porządku i poszanowania tradycji. Zapraszamy!

9 maja

Grupa dzieci z Punktu przedszkolnego i klubu malucha Raz, Dwa, Trzy odwiedziła naszą bibliotekę i wysłuchała gruzińskiej opowieści dowiedzieli się, że Gruzini podczas uczt używają kielichów robionych z rogu kozicy górskiej nazywany kranchi oraz wykonała własne niepowtarzalnie ozdobione kielichy.

17 maja

Grupa Skrzatów z Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi odwiedzi naszą bibliotekę i wysłucha gruzińskiej opowieści... co będzie dalej to tajemnica...

24 maja

Grupa Żabek z Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi odwiedzi naszą bibliotekę i wysłucha gruzińskiej opowieści... co będzie dalej to tajemnica...

Wspólną podróż po Jedwabnym Szlaku rozpoczynamy w Turcji

Wspólną podróż po Jedwabnym Szlaku rozpoczynamy w Turcji


Już kwietniu odbędą się zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z przedszkoli z terenu Gminy Michałowice. Trzy wolne terminy bardzo szybko znalazły chętnych na wspólną podróż. Zajęcia odbędą się 11, 25 oraz 26 kwietnia.

Młodzież i dorosłych czytelników serdecznie zapraszamy na spotkanie z Agnieszką Aysen Kaim, opowiadaczką, orientalistką i tłumaczką języka tureckiego. Spotkanie w ramach Literackiego Klubu Podróżnika odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 r. o godzinie 18:00.

Wystawę publikacji poświęconych Turcji mogą już  Państwo oglądać w holu biblioteki. Ma ona na celu zachęcenie naszych czytelników do uważnej lektury, ponieważ jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w literackim plebiscycie na najciekawszą książkę dotyczącą Turcji. Głosowanie będzie się odbywało za pośrednictwem strony internetowej biblioteki, profilu biblioteki na portalu społecznościowym Facebook oraz poprzez oddanie głosu w sposób tradycyjny podczas odwiedzin w Bibliotece.
Wśród uczestników plebiscytu planujemy rozlosować nagrody książkowe. Losowanie i wręczenie nagród odbędzie się podczas następnego spotkania w Literackim Klubie Podróżnika (wręczamy nagrody osobom obecnym na spotkaniu).

Warsztaty literacko plastyczne dla dzieci - Turcja

Przedszkolaki wysłuchają historii i Hodży Nasredinie oraz o jego przygodach. Po wysłuchaniu opowieści każdy wykona swój własny talerz i ozdobi go najpiękniej jak tylko potrafi.

11 kwietnia

Grupa Pszczółek z Zielonego Przedszkola odwiedziła naszą bibliotekę i wysłuchała tureckiej historii oraz wykonała własne "ceramiczne" talerze.

25 kwietnia

Grupa Motylków z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny odwiedziła naszą bibliotekę i wysłuchała tureckiej historii oraz wykonała własne "ceramiczne" talerze.

26 kwietnia

Grupa Biedronek z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny odwiedziła naszą bibliotekę i wysłuchała tureckiej historii oraz wykonała własne "ceramiczne" talerze.

Zapraszamy do literackiej wędrówki po Jedwabnym Szlaku

Zapraszamy do literackiej wędrówki po Jedwabnym Szlaku

Z przyjemnością informujemy, iż nasza Biblioteka przystąpiła do realizacji kolejnego projektu z Fundacją Edukacji Międzykulturowej. W tym roku partnerski projekt realizowany jest pod nazwą „Literacki Jedwabny Szlak”

Od kwietnia do listopada 2016 r. zaprosimy naszych czytelników w różnym wieku do jeszcze bliższego spotkania z literaturą, kulturą i tradycjami krajów położonych na Jedwabnym Szlaku.

W wydarzeniach będą uczestniczyli podróżnicy, pasjonaci literatury i kultur poszczególnych regionów.
Każdy miesiąc będzie poświęcony innemu krajowi, a w ramach oferty pojawią się m.in. zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci, wystawy prac dzieci, specjalna prezentacja zbiorów biblioteki dotyczących poszczególnych krajów oraz Literacki Klub Podróżnika. W ramach projektu planujemy również obchody Święta Biblioteki, które zostaną zorganizowane latem w formie pikniku.

N.K.