Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
43

Wszystkie kody znalazły już swoich właścicieli.

Jeśli jesteście zainteresowani nauką języków obcych na platformie Lerni prosimy o kontakt z bibliotekę - w zależności od liczby zainteresowanych osób akcję będziemy powtarzać.

Kursy językowe dzięki bibliotece

Kursy językowe dzięki bibliotece

Co to takiego, jak to działa?

 
1. E-pakiet kursów językowych dla młodzieży i dorosłych Lerni:
• nauka pięciu języków obcych (angielski, angielski biznesowy, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski)
• 1000 lekcji multimedialnych z wieloma modułami: gramatyka, ćwiczenia, fiszki, foto-lekcje, słowniki, video, nagrania audio, dyktanda, gry edukacyjne
• panel nauczycielski do tworzenia grup, zarządzania ich pracą oraz analizy wyników
• moduł tworzenia własnych list słówek
• dostęp do platformy na wszystkich urządzeniach: komputer, smartfon, tablet, tablica interaktywna
• wsparcie metodyka we wdrożeniu
 
Angielski - poziomy A1-B2
Niemiecki - poziomy A1-B1
Hiszpański - poziomy A1-B1
Francuski - poziom A1-A2
Włoski - poziom A1-A2
Angielski Biznesowy 
 
 
2. E-pakiet kursów dla dzieci:
• FunEnglish - multimedialny podręcznik do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 6-12 lat.
 
Krótko o Fun English:  
- innowacyjny: autonomia, gramatyka, słownictwo i fonetyka nauczana poprzez kanały domniemane
- dla dzieci w wieku 6-12 lat
- jako pierwszy w Polsce otrzymał w 2011 roku akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej
- dopuszczony do użytku szkolnego w 2011, recenzenci: dr Szulc-Kurpaska NKJO, dr Pawlak Uam
- nagrodzony European Language Label
- metoda Immersion

Zasady wydawania kodów

 

 1. Kody udostępniane są dla czynnych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
  • czynny czytelnik to taki, który w danym roku kalendarzowym ma aktywne konto użytkownika biblioteki oraz wypożyczył co najmniej jedną książkę / audiobook / film
  • każdemu czytelnikowi przysługuje jeden kod dostępu
 2. W celu uzyskania kodu należy zgłosić się do biblioteki
 3. Bibliotekarz na miejscu wraz z czytelnikiem zakłada konto dostępu do platformy e-learningowej, nie ma możliwości zabrania kodu do domu

Informacje techniczne

Zakładanie konta w serwisie:

 • do założenia konta na platformie e-learningowej niezbędne jest posiadanie czynnego adresu e-mail oraz przygotowanie hasła dostępu (biblioteka nie zapisuje / przechowuje danych dostępowych, ani haseł użytych przez czytelników),
 • przed przystąpieniem do zakładania konta należy zapoznać się z regulaminem serwisu e-learningowego,

 

Krótka instrukcja aktywacji kursów LERNI:

 1. W celu aktywacji kodu dostępowego należy wejść w link http://lerni.us/aktywacja
 2. Kolejnym krokiem jest wpisanie swojego adresu e-mail, za pomocą którego będzie odbywało się logowanie do kursu oraz podać utworzone przez siebie hasło, a następnie wpisać kod promocyjny.
 3. Należy zaakceptować regulamin oraz wybrać opcję “Aktywuj kupon”.
 4. Od tej chwili można logować się na stronie www.lerni.us
 5. W przypadku kursu Funenglish, proszę najpierw aktywować kod na Lerni, a potem wejść na kurs: www.funenglish.pl i zalogować się tym samym adresem i hasłem co na Lerni,